Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Overordnet set beskæftiger Softwareingeniører sig med udvikling, projektering, rådgivning, salg og projektledelse.
Du kan fx få job i softwarebranchen, medicinal- og fødevarebranchen, hos forsynings- og energiselskaber, hos produktionsvirksomheder som fx fremstiller komponenter til elektriske biler, hospitalsudstyr eller termostater. Dit kendskab til udvikling af software til fysisk udstyr er efterspurgt, når fx produktionsvirksomheder skal integrere software-systemer.

Som Softwareingeniør kan du bl.a. arbejde inden for:

  • udvikling og vedligeholdelse af softwaresystemer
  • rådgivning om valg af teknologi ved indførelse af softwaresystemer
  • planlægning af arkitekturen i større softwaresystemer
  • projektledelse i forbindelse med indførelse af nye softwaresystemer og drift af softwaresystemer.

Du kan både få job hos private og offentlige virksomheder eller vælge at starte din egen virksomhed.

Det siger erhvervslivet ...

To deliver on our customer promises, we need strong software engineering talents

"Danfoss is rapidly becoming a software company as we are extending our focus to multiple digital products and service. Our digital horizon is continuously expanding, and we strive to provide our customers with next-generation solutions whether it be simulation technology, industrial IoT networks, analytics and AI, or mixed reality solutions while maintaining and improving our core products. To deliver on our customer promises, we need strong software engineering talents who can participate in cross-functional teams and own the full development process from specification and design to testing and release. The SDU Software Engineering and Software Technology programmes precisely creates these kinds of talents, and as we move further into the digital future, we need software engineers now more than ever!
- Christian Uldal Graulund, Manager of Research and University Collaborations at Danfoss

Evnen til at skabe innovative softwareløsninger er afgørende i et internationalt marked

Hos TV 2 arbejder vi med cutting edge teknologier for at skabe en stabil og skalerbar streaming tjeneste, som samler danskerne. Løsningerne vi udvikler skal ofte afvejes og efterprøves igen og igen, da vi laver produkter til millioner af danskere som forventer samme høje skalerbarhed og performance de kender fra internationale produkter. Kravene til streaming er i dag tårnhøje og for at indfri disse forventninger fra brugerne, kræver det ofte at vi tænker ud af boksen og laver innovative løsninger.
Der findes mange måder at løse komplekse problemstillinger på ved hjælp af software. Løsninger skal tænkes igennem og risiko skal afvejes. Værktøjer og metoder til at løse disse problemstillinger, blev jeg introduceret til som civilingeniør i Software Engineering og jeg anvender dem i mit daglige arbejde hos TV 2. Det være sig arkitektur, designprincipper, test, valg af sprog osv.
Civilingeniører i Software Engineering har de helt rette forudsætninger for at indgå i TV 2s udviklingsteams. Man deltager i alt fra design af features, udvikling af services, skrive og vedligeholde tests, samt drifte services i produktion. Samtidig reviderer vi altid performance og stabilitet, så der hele tiden kan optimeres og findes nye måder at løse problemstillinger på.

- Jesper Minor Melholt, Staff Engineer (Video Platform) at TV2

Kompetenceprofil

Hvad er det egentligt, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du uddanner dig til Softwareingeniør? For en arbejdsgiver ER du dine kompetencer. Derfor giver vi dig her et overblik over, hvad du får af kompetencer: almene og specifikke for Softwareingeniør.Mød Ahmed som arbejder i virksomheden KMD

Mød Anna som arbejder i virksomheden Lorenz Technology