Introduktion til uddannelsen

 • Denne uddannelse kan læses i Odense
 • Denne uddannelse foregår på dansk

På studiet løser du problemer for virksomheder. Du lærer bl.a. at vurdere virksomhedernes produktionsmetoder, designe nye produktionssystemer og vælge udstyr og administrative systemer til at fremstille produkter.
Vi fokuserer på virksomheder, som fremstiller et produkt, f.eks. LEGO eller Novo Nordisk, men du kan også bruge uddannelsen i servicefag med administrative arbejdspladser som f.eks. kommuner, banker, i IT-branchen eller på hospitaler.

I undervisningen er du aktiv med f.eks. case-arbejde og praktiske øvelser sammen med typisk 50 studerende på dit hold. Hvert semester har et hovedtema, som understøttes af forskellige fagligheder, og du arbejder med hovedtemaet i dit semesterprojekt.

På uddannelsen arbejder du bl.a. med:

 • Produktionsteknik (materialer og processer, konstruktionsforståelse, produktionsteknik, produktudvikling mv.)
 • Supply Chain Management/Logistik (strategi, logistik, grundlæggende organisationsforståelse, planlægningssystemer mv.)
 • Økonomi (årsregnskab, produktionsomkostninger, kalkulation af kostpriser, driftsøkonomi mv.)
 • Organisation og ledelse (arbejdsmarkedsforhold, organisationskultur, innovation, forandringsledelse, marketing, virksomhedsudvikling, driftsledelse mv.).

Læs mere om uddannelsens opbygning.

Semester-temaer

Hvert semester er baseret på et hovedtema:

 1. Produktions- og virksomhedsforståelse
 2. Etablering af produktionsvirksomheden
 3. Virksomhedsanalyse
 4. Ledelse, strategi og optimering
 5. Experts in Team Innovation/specialisering
 6. Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet
 7. Afgangsprojekt

Fag på 1. år

Statistik. Materialelære. Teknologiske Processer. Operations Management. Semesterprojekter.

Praktik og afgangsprojekt

6. semester bruger du på et halvt års ingeniørpraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her arbejder du sammen med uddannede ingeniører og kan prøve de teorier, du har lært, i praksis. Praktikken gør dig klogere på, hvordan din karriere i erhvervslivet vil være.
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt. Mange samarbejder med en virksomhed i afgangsprojektet.

Ophold i udlandet

Du kan tage et praktikophold eller læse et semester i udlandet, så du udbygger din faglighed, styrker dine sprogkundskaber og får et internationalt netværk samtidig med, at du lærer nye kulturer at kende.

Karrieremuligheder

Produktionsingeniøren giver dig mange forskellige jobmuligheder: Du kan arbejde med projekter, ledelse eller specialisere dig indenfor et af uddannelsens mange fagfelter. Som produktionsingeniør kan du f.eks. arbejde som projektleder, planlægger, produktionschef, logistikchef eller konsulent.
Du kan også læse videre til fx civilingeniør i Operations Management, civilingeniør i Product Development and Innovation eller cand.merc.

Læs mere om dine karrieremuligheder

Adgangskrav

Se adgangsbetingelserne her.

Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, tilbyder vi et adgangskursus på ½ til 1½ år.
Matematik, fysik og kemi er vigtige værktøjer for ingeniører, og derfor er det en fordel, hvis du interesserer dig for de naturvidenskabelige fag, og din viden er i frisk erindring. Du kan genopfriske din viden i matematik på vores Kom-godt-i-gang-kursus før studiestart.