Skip to main content

Kompetenceprofil

 • Denne uddannelse kan læses i Sønderborg
 • Denne uddannelse foregår på engelsk
Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer
En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af gode undervisere og har dygtige, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, hvis du vælger at læse eller arbejde i udlandet.

Du kan

 • løse konkrete problemer alene eller sammen med andre
 • lede et projekt fra start til slut
 • arbejde selvstændigt og i teams
 • definere, formulere og analysere en problemstilling.

Du er

 • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse – ikke mindst pga. ½ års praktik virksomhedspraktik i Danmark eller udlandet.

Særlige kompetencer

For dig som diplomingeniør i Mechatronics gælder, at du:

 • kan udvikle software til intelligente produkter som fx robotter, dvd-optager og servostyring til biler
 • kan stå i spidsen for eller deltage i projekter, hvor nye produkter skal udvikles eller eksisterende forbedres
 • kan designe og beregne mekaniske konstruktioner og elektroniske kredsløb og omsætte det til konkrete produkter og systemer
 • er specialist i enten Mekanik, Elektronik eller Indlejrede systemer, hvorfor du kan rådgive og arbejde inden for din valgte profil.

Diplomingeniøruddannelsen kvalificerer dig også til at fortsætte på en overbygningsuddannelse som civilingeniør fx i Mechatronics.

Læs mere om studieordning og fag.