Skip to main content

Optagelsesprøve i kvote 2 på Diplomingeniør i Mechatronics

Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du deltage i og bestå en optagelsesprøve.

Optagelsesprøven i 2021

Optagelsesprøven til Diplomingeniør i Mechatronics (Mekatronik) består af følgende elementer:

  • uniTEST  
  • Interview

#1 - uniTEST

uniTEST er en online multiple choice test, der vurderer din generelle studieegnethed. uniTEST tester altså ikke din viden inden for et bestemt fag, men derimod dine generelle forudsætninger for at tage en universitetsuddannelse. Du bliver testet inden for områderne 'kritisk tænkning', 'kvantitativ tænkning' og 'sproglig tænkning'.  

Testen varer 2,5 time og består af 95 spørgsmål. Du skal kun tage testen én gang, selvom du søger flere uddannelser på SDU.  

Læs mere om uniTEST og se eksempler på spørgsmål  
 

#2 – Interview

Formålet med interviewet er en forventningsafstemning mellem dig og uddannelsen.  Interviewet varer ca. 15 minutter, og du vil komme til at tale med to medarbejdere på ingeniøruddannelserne, der vil vurdere dine faglige og personlige kompetencer i relation til ingeniøruddannelserne.  
I vurderingen indgår følgende kriterier:  

  • Motivation for at læse en ingeniøruddannelse  
  • Personlig integritet (fx refleksion over egne styrker og svagheder ift. en ingeniøruddannelse) 
  • Kommunikationsevner (fx evne til at indgå i en dialog med interviewerne)  

Interviewet foregår i Zoom og fungerer som en videokonference. Du vil starte i et møderum sammen med en lille gruppe andre ansøgere. Fra møderummet vil du blive hentet ind til et personligt interview. Du skal gennemføre interviewet én gang, selvom du har søgt ind på flere ingeniøruddannelser.

Udvælgelsesprocessen

 Alle ansøgere der gennemfører uniTEST, bliver inviteret til interview.  Det er det samlede resultat fra uniTEST og det efterfølgende interview, der afgør om du får en studieplads på uddannelsen.  
 

Tid og sted

  •  uniTEST afholdes i perioden mellem d. 23. marts og 2. maj. 
    uniTEST afholdes online, og du deltager fra din egen computer. Du kan tilmelde dig testen, efter vi har modtaget din ansøgning.   

  • Interviews bliver afholdt online i Zoom 8. maj og du deltager fra din egen computer.  
 
 

Mulighed for særlige prøvevilkår

Hvis du er ordblind (har dysleksi), talblind (har dyskalkuli), eller har en fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, kan du søge om at deltage i optagelsesprøverne i kvote 2 på særlige vilkår.

Læs mere om særlige prøvevilkår


Søg ind!

Ansøgningsfristen til kvote 1 er den 5. juli kl. 12.00

optagelse.dk