Skip to main content

Kompetenceprofil

 • Denne uddannelse kan læses i Odense og Sønderborg
 • Uddannelsen foregår på dansk i Odense og engelsk i Sønderborg
Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer

En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af gode undervisere og har dygtige, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, hvis du vælger at læse eller arbejde i udlandet.

Du kan

 • løse konkrete problemer alene eller sammen med andre
 • lede et projekt fra start til slut
 • arbejde selvstændigt og i teams '
 • definere, formulere og analysere en problemstilling.

Du er

 • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse – ikke mindst pga. ½ års praktik virksomhedspraktik i Danmark eller udlandet.

Særlige kompetencerFor dig som diplomingeniør i Maskinteknik gælder, at du:

 • kan fungere som projektleder for tværfaglige projekter fx opstart af ny produktion, produktudvikling til industrien eller ændring af produktionsforhold
 • kan stå i spidsen for udviklingsprocesser og konstruere produkter, anlæg og systemer ud fra en given grundspecifikation
 • kan stå for indkøb, salg, produktion og udvikling, hvor du inddrager din viden om organisationer, ledelse, økonomi og miljø
 • mestrer 3D-CAD såvel som it-baserede beregnings- og simuleringsprogrammer, som bruges i danske såvel som internationale virksomheder.

Diplomingeniøruddannelsen kvalificerer dig til at fortsætte på en overbygningsuddannelse som civilingeniør i fx Konstruktionsteknik eller Product Development and Innovation.

Læs mere om studieordning og fag.