Skip to main content

Kompetenceprofil

 • Denne uddannelse kan læses i Odense
 • Denne uddannelse foregår på dansk
Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer
En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af gode undervisere og har dygtige, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, hvis du vælger at læse eller arbejde i udlandet.

Du kan

 • løse konkrete problemer alene eller sammen med andre
 • lede et projekt fra start til slut
 • arbejde selvstændigt og i teams
 • definere, formulere og analysere en problemstilling.

Du er

 • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse – ikke mindst pga. ½ års praktik virksomhedspraktik i Danmark eller udlandet.

Særlige kompetencer

For dig som diplomingeniør i Kemi- og Bioteknologi gælder, at du:

 • kan designe, planlægge, modificere og optimere procesanlæg og produkter på grundlag af tekniske, ressourcemæssige og miljømæssige overvejelser
 • både kan lede laboratoriearbejde og stå for administrative opgaver inden for kemi- og bioteknologiingeniørrelaterede fagområder
 • har stor faglig indsigt almen og organisk kemi, biokemi og mikrobiologi, termodynamik, enhedsoperationer, miljø og materialer, som gør dig oplagt til forskellige typer af jobs
 • kan rådgive offentlige eller private virksomheder om love, administrative rammer plus miljø- og kvalitetsstandarder.

Diplomingeniøruddannelsen kvalificerer dig til at fortsætte på en overbygningsuddannelse som civilingeniør i Kemi.

Læs mere om studieordning og fag.