Færdiguddannede fortæller

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk

”Jeg arbejder som opstartsingeniør for FLSmidth. Arbejdet foregår overalt i verden, hvor jeg er en del af et hold, som yder teknisk support under opstart af cementfabrikker. Mine arbejdsopgaver omfatter bl.a. test og indkøring af produktionsudstyr, procesoptimering, trouble-shooting, rapportering, kvalitetssikring, koordinering af arbejdsopgaver, udformning af vagtplaner og oplæring af kundens personale.
Som uddannet diplomingeniør i kemiteknik (Kemi- og Bioteknologi) trækker jeg ofte på den viden, jeg har opnået i fag som kemisk produktion, enhedsoperationer, procesdesign og separationsprocesser.
Jeg er utrolig glad for mit job, fordi jeg selv er med til at bestemme, hvordan min arbejdsdag ser ud, og fordi der stilles store krav til mig både teknisk og personligt. Derudover giver jobbet mig mulighed for at opleve dele af verden, man ikke oplever som turist.” 
Troels Fink Andersen, opstartsingeniør for FLSmidth

"Jeg arbejder hos ingeniørfirmaet Renew Energy A/S i Svendborg som kemiingeniør. Her er jeg en del af et team, der designer biogasanlæg til både ind- og udland. Som kemiingeniør står jeg fx for hele massebalancen, anlægsdesign og for, at biogasprocessen kan forløbe optimalt i vores anlæg.
Jobbet som kemiingeniør hos Renew Energy er spændende, da det er meget alsidigt. Der er ikke to projekter, der er ens, og min viden skal konstant opdateres. Samtidig skal vores anlæg optimeres, så vores kunder kan få de bedst mulige biogasanlæg.
For mig er det vigtigt at have et job, der er meningsfyldt, og hvor man gør en forskel. Produktion af biogas er ikke blot produktion af vedvarende grøn energi, det er også en måde at sikre genvinding af næringsstoffer på. Uddannelsen har ikke alene givet mig faglige kompetencer, men også lært mig at tilegne mig ny viden som ingeniør."
Anne Nielsen, Chemical Engineer hos Renew Energy A/S

”Jeg arbejder på Cheminova som driftsingeniør. Jeg har det kemiske ansvar for en del af produktionen. Det betyder, at jeg skal holde øje med kapacitetsomkostninger, KPI’er (Key Performance Indicators) og generelle udgifter i forbindelse med produktionen. Derudover koordinerer jeg projekter, og hvis der fx skal laves nye produkter, har jeg ansvaret for indkøringen af disse.
Jeg er rigtig glad for mit arbejde, da jeg har en meget varieret arbejdsdag, hvor jeg til dels selv kan planlægge min tid. Samtidig har jeg lige fra starten fået ansvar. Til dagligt gør jeg brug af min viden fra studiet – lige fra organisk kemi til energiberegninger.” 
Karina Steenfeldt, driftsingeniør hos Cheminova A/S