Introduktion til uddannelsen

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Uddannelsen udbydes på dansk, men dele af undervisningen vil være på engelsk

På studiet lærer du om:

  • Uorganisk, organisk og analytisk kemi
  • Anvendt matematik og fysik
  • Biokemi og mikrobiologi 
  • Kemiske og biokemiske processer og teknologier 
  • Proces- og produktdesign.

Uddannelsens indhold er meget varieret og består af projektarbejde, klasseundervisning, fremlæggelse af rapporter og forelæsninger. På den måde kombineres teori og praktiske arbejde, så du opnår en helhedsorienteret forståelse - samtidig med, at du udvikler dine formidlingskompetencer, samarbejdsevner og kreativitet.

De fire første semestre af uddannelsen er ens for de diplom- og civilingeniørstuderende i Kemi- og Bioteknologi, og her får du en grundlæggende viden om kemi- og bioteknologiingeniør arbejde. Du får også mulighed for at arbejde i et laboratorium med analytiske eller tekniske opgaver.

Læs mere om uddannelsens opbygning

Praktik og afgangsprojekt

På 6. semester er du i et halvt års ingeniørpraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her arbejder du side om side med uddannede ingeniører og løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dem. Du får mulighed for at prøve teorierne af i praksis og få en forsmag på karrieren i erhvervslivet. 
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.

Ophold i udlandet

Undervejs i studiet har du også mulighed for at tage et praktikophold eller læse et semester i udlandet. Det giver dig mulighed for at udbygge din faglighed, styrke dine sprogkundskaber og få et internationalt netværk samtidig med, at du får kendskab til fremmede kulturer.

Karrieremuligheder

 Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du kan fx få job som projektleder, udviklingsingeniør eller konsulent i den kemiske industri, medicinalbranchen eller ved miljøforvaltninger. Du kan også læse videre til civilingeniør i Kemi eller civilingeniør i Miljøteknologi.

Læs mere om dine karrieremuligheder her. 

Adgangskrav

Se adgangsbetingelserne her. Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, så tilbyder vi et adgangskursus på ½ til 1½ år.

Matematik, fysik og kemi er vigtige værktøjer for ingeniører, og derfor er det en fordel, hvis du har interesse for de naturvidenskabelige fag, og din viden er i frisk erindring. Hvis du har brug for at få genopfrisket matematik, så tilbyder vi et Kom-godt-i-gang-kursus før studiestart.

IT Camp for piger 2020

Er du pige og interesseret i IT? Kom til IT Camp for piger den 7.-8. november 2020 på SDU i Odense.

Læs mere