Skip to main content

Kompetenceprofil

 • Denne uddannelse kan læses i Odense
 • Denne uddannelse foregår på dansk
Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer
En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af gode undervisere og har dygtige, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, hvis du vælger at læse eller arbejde i udlandet.

Du kan

 • løse konkrete problemer alene eller sammen med andre
 • lede et projekt fra start til slut
 • arbejde selvstændigt og i teams
 • definere, formulere og analysere en problemstilling.

Du er

 • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse – ikke mindst pga. ½ års praktik virksomhedspraktik i Danmark eller udlandet.

Særlige kompetencer

For dig som diplomingeniør i Integreret Design gælder, at du:

 • er ekspert i integreret produktudvikling, idé- og konceptudvikling og design af alle typer produkter, som vi kender fra vores hverdag eller som bruges i industrien
 • inddrager alle relevante aspekter fx tekniske, designmæssige, økonomiske, markedsmæssige, lovmæssige og samfundsmæssige, når du udvikler nye produkter fra idé til færdigt produkt
 • kan stå i spidsen for udviklingsprojekter og sørge for, at projektet overholder de givne økonomiske og tidsmæssige rammer
 • kan rådgive om, hvad der kendetegner et godt design specielt med hensyn til funktionalitet, brugervenlighed og formsprog
 • bruger din ingeniørfaglige viden om fx statik, dynamik, mekatronik og materiale- og styrkelære til at analysere, vurdere og konstruere fysiske produkter.

Diplomingeniøruddannelsen kvalificerer dig til at fortsætte på en overbygningsuddannelse som civilingeniør fx i Product Development and Innovation.

Læs mere om studieordning og fag.