Skip to main content

Kompetenceprofil

 • Denne uddannelse kan læses i Odense
 • Denne uddannelse foregår på engelsk
Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer
En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk fagligt, fordi du bliver undervist af gode undervisere og har dygtige, nysgerrige og interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, hvis du vælger at læse eller arbejde i udlandet.

Du kan

 • løse konkrete problemer alene eller sammen med andre
 • lede et projekt fra start til slut
 • arbejde selvstændigt og i teams
 • definere, formulere og analysere en problemstilling.

Du er

 • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse – ikke mindst pga. ½ års praktik virksomhedspraktik i Danmark eller udlandet.

Særlige kompetencer

For dig som diplomingeniør i GMM gælder, at du:

 • ved, hvordan man designer et produkt til et specifikt marked - med overvejelser i forhold til positionering, målgruppesegmentering, marketingparametre og kundetyper i forskellige kulturer
 • kan vurdere, beregne og forestå investerings- og etableringsmuligheder i forskellige markeder og lande, hvorfor du kan fungere som rådgiver eller deltager, når virksomheder vil flytte til udlandet
 • ved, hvordan man etablerer og organiserer produktionsfaciliteter i forhold til de teknologiske processer, automatisering, omkostningsniveau og klimatiske forhold
 • kan rådgive om eller arbejde med international handel, fordi du kender de juridiske aspekter inden for lovgivning, konventioner, bilaterale aftaler, områdeforhold, statslig indflydelse osv.
 • kender til de forskellige virksomhedsaspekter i forbindelse med miljøbelastning, sundhed, sikkerhed og bestikkelse, så du er uddannet til udstationering og håndtering af kulturelle forskelle.

Diplomingeniøruddannelsen kvalificerer dig til at fortsætte på en overbygningsuddannelse som civilingeniør som fx Product Development and Innovation civilingeniør i Operations Management eller læse videre til cand. merc.

Læs mere om studieordning og fag