Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på engelsk

Global Management and Manufacturing (GMM) er en uddannelse, som i høj grad lever op til virksomhedernes efterspørgsel efter ansatte med internationale kompetencer. Et højt niveau i engelsk kombineret med kulturforståelse giver dig i samspil med indgående viden om økonomi, teknik og ledelse, et godt fundament for en international orienteret karriere. Enten i en dansk virksomhed med et globalt samarbejdsnetværk eller måske som udstationeret hos et datterselskab ude i verden.

Din hovedkompetence bliver Supply Chain Management, som bl.a. handler om, at virksomhedens forsyningskæde, fra leverandør til kunde, er tilpasset og optimeret til det marked, der forsynes.

Uddannelsen gør dig i stand til at:

  • Designe og optimere virksomhedens globale forsyningskæde (Supply Chain) 
  • Evaluere, planlægge og gennemføre etablering af produktion og samarbejde på tværs af landegrænser 
  • Arbejde med strategisk indkøb og planlægning 
  • Lede teams og virksomhedsprojekter på tværs af kulturer og organisationer 
  • Arbejde som virksomheds- eller proceskonsulent

Det er ikke nødvendigt at have et fejlfrit engelsk, når du starter på uddannelsen. I løbet af de første måneder vænner du dig gradvist til det internationale studie, hvorigennem du opbygger dine sproglige kompetencer.

Læs mere om uddannelsens opbygning

Praktik og afgangsprojekt

På 6. semester er du i et halvt års ingeniørpraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her arbejder du side om side med uddannede ingeniører og løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dem. Du får mulighed for at prøve teorierne af i praksis og få en forsmag på karrieren i erhvervslivet. 
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.

Ophold i udlandet

Undervejs i studiet har du også mulighed for at tage et praktikophold eller læse et semester i udlandet. Det giver dig mulighed for at udbygge din faglighed, styrke dine sprogkundskaber og få et internationalt netværk samtidig med, at du får kendskab til fremmede kulturer.

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du kan fx arbejde som projektleder, teknisk leder, konsulent, indkøber eller planlægger i en international virksomhed, hvor du også kan stå for opbygning af et globalt produktionsnetværk. 
Du kan fx også læse videre til civilingeniør i Product Development and Innovation, civilingeniør i Operations Management eller cand.merc.

Læs mere om dine karrieremuligheder her

Adgangskrav

Se adgangsbetingelserne her. Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, så tilbyder vi et adgangskursus på ½ til 1½ år.

Matematik, fysik og kemi er vigtige værktøjer for ingeniører, og derfor er det en fordel, hvis du har interesse for de naturvidenskabelige fag, og din viden er i frisk erindring. Hvis du har brug for at få genopfrisket matematik, så tilbyder vi et Kom-godt-i-gang-kursus før studiestart.

Mød Laura, der der læser Global Management and Manufacturing

Laura synes det er spændende, at man har overblikket over alle dele i en virksomhed.

Læs mere