Kompetenceprofil

 • Denne uddannelse kan læses i Odense
 • Denne uddannelse foregår på dansk

Generelle ingeniørkompetencer

 En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af gode undervisere og har dygtige, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, hvis du vælger at læse eller arbejde i udlandet.

Du kan

 • løse konkrete problemer alene eller sammen med andre
 • lede et projekt fra start til slut
 • arbejde selvstændigt og i teams
 • definere, formulere og analysere en problemstilling.

Du er

 • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse – ikke mindst pga. ½ års praktik virksomhedspraktik i Danmark eller udlandet.

Særlige kompetencer

For dig som diplomingeniør i Elektronik

 • kan udvikle programmerbar elektronik, som fx indgår i robotter, indlejrede systemer, medicinsk udstyr og tv-apparater
 • er fortrolig med et bredt udsnit af elektroniske komponenter, der indgår i næsten alle moderne produkter
 • har et indgående kendskab til informationsoverførsel mellem fysiske og elektroniske/digitale systemer, som fx bruges i computere og mobilenheder
 • kan designe og konstruere programmer ved at anvende et operativsystem
 • kan integrere de tekniske muligheder i systemer og produkter, som gør en forskel for virksomheder og/eller slutbrugere
 • kan stå for kvalitetssikring, gennemføre systemtest og vurdere disse resultater
 • kan rådgive virksomheder og organisationer i forhold til valg af de bedste løsninger til et givent konkret apparat eller udstyr.

Diplomingeniøruddannelsen kvalificerer dig til at fortsætte på en overbygningsuddannelse som civilingeniør fx i Elektronik eller  Fysik og Teknologi.

Læs mere om studieordning og fag.