Introduktion til uddannelsen

 • Denne uddannelse kan læses i Odense
 • Denne uddannelse foregår på dansk

Udviklingen og anvendelsen af industriel elektronik og forbrugselektronik er i eksplosiv vækst. Derfor er der et stort og stigende behov for ingeniører med kompetencer inden for elektronik. Det gælder ikke mindst i forbindelse med den grønne omstilling, hvor energisektoren skal udskifte fossile brændstoffer med decentrale og vedvarende energikilder (f.eks. vindmøller og solceller) samtidig med at samfundet skal gennemgå en gennemgribende elektrificering inden for bl.a. transportsektoren (f.eks. elbiler og el-toge). I den elektriske energikonvertering samt overvågningen og styringen af de elektriske energisystemer er elektronik en nøgleteknologi, som er afgørende for den bæredygtige omstilling. Robotindustrien er også inde i en rivende udvikling. Hvad enten det drejer sig om produktionsrobotter, mobile robotter, selvkørende biler, eksperimentale robotter eller droner, så er elektronik en hovedbestanddel i en funktionel robot.

Hvad venter der?

Fremtidens elektronik vil spænde fra simple elektroniske enheder til avanceret elektronik indeholdende mikroprocessorer, software, kunstig intelligens og mulighed for at kommunikere med omverdenen (f.eks. systemer inden for Internet of Things og Cyber Physics). 

Med uddannelsens solide kernefagligheder inden for hardware, software og systemdesign, er du godt rustet til at sikre dig en plads i fremtidens arbejdsmarked.

På studiet lærer du bl.a. om

 • Analog-elektronik
 • Digital-elektronik
 • Effekt-elektronik
 • Programmerbar-elektronik
 • Elektronisk støj og EMC
 • Diagramtegning og print layout
 • Måleteknik
 • Mikroprocessor
 • Programmering
 • Signalanalyse
 • Reguleringsteknik
 • Datakommunikation
 • Internet of Things (IOT) og Cyber Physical Systems (CPS)
 • Algoritmer
 • Systemdesign

På uddannelsen lærer du at tænke i helheder, da et godt samspil mellem teknologi og mennesker er forudsætning for at skabe brugbare løsninger. Du lærer at udvikle innovative løsninger til konkrete problemer – ofte i samarbejde med dine medstuderende.

Den problemorienterede projektarbejdsform er et meget vigtigt element i uddannelsen, da den giver mulighed for at:

 • Koble teori og ingeniørpraksis
 • Træne arbejdsmetoder, som anvendes i projektgrupper
 • Forstå og optimere samarbejde og gruppedynamik i projektgrupper
 • Udforske og arbejde med større og mere komplekse problemstillinger, end du kan klare alene
 • Arbejde med virkelige virksomhedsrelevante problemstillinger

Læs mere om uddannelsens opbygning

Praktik og afgangsprojekt

På 6. semester er du i et halvt års ingeniørpraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her arbejder du side om side med uddannede ingeniører og løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dem. Du får mulighed for at prøve teorierne af i praksis og få en forsmag på karrieren i erhvervslivet. På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed. Over halvdelen af din studietid er du i gang med praktik, valgfrie kurser og projekter.

Ophold i udlandet

Undervejs i studiet har du også mulighed for at tage et praktikophold eller læse et semester i udlandet. Det giver dig mulighed for at udbygge din faglighed, styrke dine sprogkundskaber og få et internationalt netværk samtidig med, at du får kendskab til fremmede kulturer.

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Diplomingeniører i Elektronik arbejder både i den private og i den offentlige sektor. Overordnet set beskæftiger en Diplomingeniører i Elektronik sig med udvikling, projektering, rådgivning, salg og ledelse. Har du lyst til fordybe dig yderligere inden for elektronik kan du læse videre til Civilingeniør i Elektronik.

Læs mere om dine karrieremuligheder her

Adgangskrav

Se adgangsbetingelserne her. Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, så tilbyder vi et adgangskursus på ½ til 1½ år.

Matematik, fysik og kemi er vigtige værktøjer for ingeniører, og derfor er det en fordel, hvis du har interesse for de naturvidenskabelige fag, og din viden er i frisk erindring. Hvis du har brug for at få genopfrisket matematik, så tilbyder vi et Kom-godt-i-gang-kursus før studiestart.