Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hovedtemaer:

  1. Grundlæggende elektroteknik
  2. Netovervågning og automation
  3. Grundlæggende elforsyning
  4. Vindmøller og elforsyningssystemer
  5. Vedvarende energi i elforsyningen
  6. Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet
  7. Afgangsprojekt.

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester: Grundlæggende elektroteknik
Du starter ud med kurser, som giver dig et solidt, fagligt grundlag inden for fysik, matematik og elektroteknik, hvor du udover teorien også arbejder med metoder og teknikker på praktiske problemstillinger. Du får også viden om og færdigheder i pc-baserede værktøjer til programmering, modellering og simulering. Fokus ligger på at opstille modeller for elektriske og fysiske systemer i den ideelle verden.

2. semester: Netovervågning og automation
Du arbejder med elektronik, digitalteknik, mikrocontrollere og programmering med det formål at kunne analysere og realisere automatiserede systemer med måling, opsamling, lagring og bearbejdning af data. En analyse og statistisk behandling af disse data kan anvendes til diagnosticering og overvågning af forsyningsnet. 

3. semester: Grundlæggende elforsyning
På dette semester lærer du om de fundamentale elektrofysiske love, som er grundlaget for forståelsen af elforsyningens komponenter samt opbygning og virkemåde. For at kunne analysere og designe såvel komponenterne som sammensatte systemer er det vigtigt at kunne opstille matematiske modeller og kunne foretage beregninger og simuleringer af komponenternes og systemets dynamik. I projektet anvendes faglighederne i praksis i analyse, design og konstruktion af et energikonverterende system.

4. semester: Vindmøller og elforsyningssystemer
Fjerde semester handler om el-distribution, hvor du lærer om elektriske forsyningssystemer, som omfatter elproduktion, el-transmission, el-distribution og elektriske installationer. I kurserne og projektet arbejdes der med bl.a. spændingsfald og tabsberegninger, anlægs- og lavspændingsdimensionering, kortslutningsberegninger og relæbeskyttelse. Endvidere arbejdes der med opbygningen og virkemåden af el-motorer og el-generatorer, der anvendes i vindmøller. Valgfaget på semestret giver mulighed for at fordybe sig i fx microgrids eller el- og varmeproduktionsanlæg. 

5. semester: Vedvarende energi i elforsyningen
På dette semester fokuseres der på teknologier til integration af vedvarende energikilder i elnettet. En nøgleteknologi til indførelsen af besparende og bæredygtige energiløsninger er effektelektronik, der kort beskrevet muliggør optimeret omdannelse af en elektrisk energiform til en anden (fx ved at ændre spænding, strøm, fase eller frekvens). To valgfag giver mulighed for valg af forskellige kursusemner, fx fremtidens elforsyning i Danmark.

Experts in Team Innovation har fokus på iværksætteri, innovation og tværfaglighed. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring.

Endelig kan du også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet. 

6. semester
Som diplomingeniørstuderende skal du på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandet, og er placeret på sjette semester.

På praktikopholdet får du afprøvet den teori du har lært på studiet og bruger den i praksis, mens du løser konkrete udfordringer på en arbejdsplads; samtidig får du skabt dig et netværk. Under opholdet udvikler og skaber du dig en forståelse for, hvilke arbejdsområder du kan komme til at beskæftige dig med, efter studiet.

Med et praktikophold får du en brugbar indsigt i, hvad der venter dig efter studiet. Du vil få opgaver som passer til den viden du indtil videre har opnået på studiet, men der vil også være mulighed for at udvikle dig fagligt, på baggrund af de ønsker du har med dit praktikophold. Du vil blive endnu bedre til at planlægge og udføre det, som du tidligere har arbejdet med i undervisningen.

Det netværk du får skabt under dit praktikophold, kan du bruge i din sidste tid af studiet. Der er mange, der under praktikopholdet udvikler idéer til afgangsprojektet. Og samtidig samarbejder mange ved deres praktikvirksomheder under afgangsprojektet.

Måske kan praktikopholdet og samarbejdet med praktikvirksomheden føre til en fastansættelse efter endt studie.

Praktikophold i udlandet 
Med et praktikophold i udlandet får du international erfaring oveni - og du får brugt og forbedret dine sproglige kundskaber samtidig med at du får en masse gode oplevelser. Derudover kan det være en fordel at skrive et praktikophold i en udenlandsk virksomhed på dit CV, når du efter endt studie skal ud som diplomingeniør og søge job.

7. semester

På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - oftest i samarbejde med en virksomhed.