Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Som ingeniør i Elektrisk Energiteknologi kan du blive en nøglespiller i den grønne omstilling med job inden for udvikling af fremtidens bæredygtige energiforsyning og nye, energieffektive produkter og anlæg.

Du får efterspurgte kompetencer inden for områder, hvor den teknologiske udvikling foregår meget hurtigt - og har stor betydning for samfundets udvikling. Ingeniører inden for Elektrisk Energiteknologi arbejder både i den private og i den offentlige sektor.

Overordnet set beskæftiger de sig med drift, udvikling, projektering, projektledelse, rådgivning, salg, undervisning og forskning.

Du kan fx arbejde med:

 • Udvikling af besparende og bæredygtige løsninger i elektriske energisystemer
 • Integration af vedvarende energikilder, fx vindmøller og solceller
 • Elektriske forsyningsnet og -installationer
 • Elektrificering af transportsektoren
 • Lade- og nødstrømsanlæg
 • Energikonverteringssystemer
 • Automationsprocesser og -anlæg
 • Elektriske motorer og generatorer
 • Skibs- og offshore-virksomhed

Du kan fx blive ansat som:

 • Stærkstrømsingeniør
 • El-ingeniør
 • Relæingeniør
 • Systemoperatør
 • Testingeniør
 • R&D (Research & Development)
 • Planlægningsingeniør
 • Projektingeniør/Projektleder
 • Kvalitetsingeniør
 • Konsulent/Rådgivende ingeniør
 • Teknisk supporter
 • Underviser (STX, HTX, erhvervsakademier, ingeniørhøjskoler, universiteter)
 • Forsker

Kompetenceprofil

Hvad er det egentligt, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du uddanner dig til elektrisk energiteknologi-ingeniør? For en arbejdsgiver ER du dine kompetencer. Derfor giver vi dig her et overblik over, hvad du får af kompetencer: almene og specifikke for Elektrisk Energiteknologi.

Mød Kristian som arbejder i virksomheden Energinet

Mød Anders

Som netplanlægger hos Energinet.dk er Anders Steen Kristensen, 31 år, med til at planlægge vores fremtidige energitransport og undersøge, hvad der sker, hvis vi ikke gør noget proaktivt.