Kompetenceprofil

 • Denne uddannelse kan læses i Odense
 • Denne uddannelse foregår på dansk
Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer
En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk fagligt, fordi du bliver undervist af gode undervisere og har dygtige, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, hvis du vælger at læse eller arbejde i udlandet.

Du kan

 • løse konkrete problemer alene eller sammen med andre
 • lede et projekt fra start til slut
 • arbejde selvstændigt og i teams
 • definere, formulere og analysere en problemstilling.

Du er

 • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse – ikke mindst pga. ½ års praktik virksomhedspraktik i Danmark eller udlandet.

Særlige kompetencer

For dig som bygningsingeniør gælder, at du:

 • kan lede opførelsen af bygningskonstruktioner, bygningsinstallationer og vejanlæg
 • kan stå for tilbudsgivning, kontrahering, planlægning og styring af bygge- og anlægsprojekter
 • kan rådgive private og offentlige virksomheder om lovgivning- og administrative rammer i forbindelse med byggeprojekter
 • kan planlægge, realisere og styre byggetekniske opgaver, så du både tager hensyn til miljø, økonomi og arbejdsmiljø.

Diplomingeniøruddannelsen kvalificerer dig til at fortsætte på en overbygningsuddannelse som civilingeniør i fx Konstruktionsteknik.

Læs mere om studieordning og fag.