Introduktion til uddannelsen

  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse foregår på dansk

I ethvert byggeprojekt indgår der også en overordnet planlægning, som indbefatter undersøgelse af lovgivning og lokalplan samt projektstyring. Bygningsingeniøren deltager fra projektets start til byggeriet står færdigt. 
På uddannelsen bliver du derfor undervist i, hvordan du udarbejder tilbud, indgår kontrakter, planlægger og styrer et projekt – inden for de lovmæssige og administrative rammer.

Du får indsigt i samspillet mellem forskellige faggrupper, der skal arbejde sammen i forbindelse med bygge- og anlægsprocessen. Du lærer bl.a. om planloven og bygningsreglementet, der skal bruges, når man arbejder med udviklingen af et boligområde. Gennem projektarbejde kommer du til at arbejde i praksis med fx bygge- og anlægskonstruktioner, installationer, planlægning og kalkulation, der indgår i design af et byggeri og anlægningsprojekter. 

På 4. og 5. semester kan du specialisere dig i Bygningskonstruktioner, Indeklima, energi og miljø, Vej- og anlægskonstruktioner eller Planlægning og økonomi.

Læs mere om uddannelsens opbygning

Praktik og afgangsprojekt

På 6. semester er du i et halvt års ingeniørpraktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her arbejder du side om side med uddannede ingeniører og løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dem. Du får mulighed for at prøve teorierne af i praksis og få en forsmag på karrieren i erhvervslivet. 
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed.

Ophold i udlandet

Undervejs i studiet har du også mulighed for at tage et praktikophold eller læse et semester i udlandet. Det giver dig mulighed for at udbygge din faglighed, styrke dine sprogkundskaber og få et internationalt netværk samtidig med, at du får kendskab til fremmede kulturer.

Karrieremuligheder

Uddannelsen giver dig en række karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du kan fx arbejde inden for planlægning, kvalitetssikring, projektering og udførelse af bygge- og anlægsprojekter i en teknisk forvaltning, i et rådgivende ingeniørfirma eller et entreprenørfirma. Du kan også læse videre til fx civilingeniør i Konstruktionsteknik.

Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Adgangskrav

Se adgangsbetingelserne her. Hvis du ikke opfylder adgangsbetingelserne, så tilbyder vi et adgangskursus på ½ til 1½ år.

Matematik, fysik og kemi er vigtige værktøjer for ingeniører, og derfor er det en fordel, hvis du har interesse for de naturvidenskabelige fag, og din viden er i frisk erindring. Hvis du har brug for at få genopfrisket matematik, så tilbyder vi et Kom-godt-i-gang-kursus før studiestart.