Menu

Kriterier for ansøgning

Som ansøgerne vurderes du ud fra følgende kriterier:

  1. Alle beboere skal være indskrevet på SDU som studerende — bachelor-, kandidat- eller Ph.d.-studerende — eller ansat som post.doc. Ph.d.-studerende og post.doc. tilbydes som hovedregel alene dobbeltværelser.
  2. I forbindelse med opstart af kollegiet sikres det, at ca. 200 beboere er danske studerende og ca. 100 beboere er internationale studerende. Fordelingen mellem danske og internationale studerende kan ændres ved beslutning i kollegiebestyrelsen.
  3. Kollegieboliger tilbydes til studerende, der har gode kvalifikationer, er studieaktive og har udvist studieegnethed.
  4. Internationale studerende skal være optaget som full-degree studerende på kandidatniveau eller som mobilitetsstuderende, der tager ét eller flere kandidatfag. Full-degree studerende, har forrang frem for mobilitetsstuderende. Internationale studerende skal være studieaktive og må ikke være studietidsforsinkede.
  5. I begrænset omfang kan kollegiebolig tilbydes til nye studerende. I en indfasningsperiode bør omfanget dog være relativt beskedent.
  6. Ved afsluttet eksamen, studieophør eller ophørt ansættelse, jf. pkt. 1, skal fraflytning af kollegiet ske snarest og senest efter tre måneder. En studerende, der ikke lever op til kravene i pkt. 3 eller 4, skal efter pålæg opfylde kravene inden for en frist af 6 måneder. Sker dette ikke, skal fraflytning af kollegiet ske snarest og senest efter tre måneder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies