Skip to main content

Studievejledning på Fakulteterne

Hvis du har spørgsmål vedrørende fagligt indhold, struktur og opbygning, arbejdspres, merit og muligheder, sociale aktiviteter, studieplanlægning samt regler og procedurer, kan du kontakte studievejlederne på fakulteterne.

Det Tekniske Fakultet

Det Tekniske Fakultet har tilknyttet en fuldtidsvejleder, som vejleder om faglige og praktiske forhold på ingeniøruddannelserne. Se mere om vejledning på Det Tekniske Fakultet 

Humaniora

Studievejledningen på Humaniora vejleder generelt og på tværs af de humanistiske uddannelser. Vi har et indgående kendskab til de regler og procedurer, du som studerende skal forholde dig til – herunder studiefremdriftsreformen. I alle fagmiljøer på Humaniora findes der også uddannelsesspecifikke vejledere, der kan svare på spørgsmål i relation til netop din uddannelse.
Se de forskellige vejledningstilbud på Humaniora
.

Naturvidenskab

Naturvidenskab har tilknyttet fuldtidsvejledere, som tilbyder hjælp til bl.a. studieopbygning, dispensationer, merit, regler mv.

Studievejledningen på Naturvidenskab.

Samfundsvidenskab

Samfundsvidenskab har tilknyttet faglige vejledere, der selv er studerende på de sidste semestre af den uddannelse, de vejleder på. På studiesiden i MitSDU finder du kontaktoplysninger til de faglige vejledere.

Sundhedsvidenskab

Sundhedsvidenskab har tilknyttet faglige vejledere, der selv er studerende på de sidste semestre af den uddannelse, de vejleder på. På studiesiden i MitSDU finder du kontaktoplysninger til de faglige vejledere.