Skip to main content

Kompetenceprofil

Foto af Mette Krull

Generelle ingeniørkompetencer

En ingeniøruddannelse fra SDU gør dig stærk faglig, fordi du bliver undervist af dygtige og engagerede undervisere og har gode, nysgerrige, interesserede medstuderende. Du kommer også til at indgå i et forsknings- og udviklingsmiljø med en høj international standard. Dermed sikrer vi, at du får den nyeste viden og kan være med i front, bl.a. hvis du vælger at studere eller arbejde i udlandet.

Du kan

 • arbejde tværfagligt i en problembaseret og projektorienteret dansk eller international organisation
 • anvende dine færdigheder inden for analytisk arbejde og kompleks problemløsning i en tværfaglig, international og samfundsmæssig kontekst
 • arbejde selvstændigt og i teams 
 • definere, formulere og analysere en kompleks problemstilling

Du er

 • vant til at arbejde sammen med virksomheder og har en solid forretningsforståelse.

Særlige kompetencer

For dig som civilingeniør i Operations Management gælder, at du:

 • har grundlæggende kendskab til de kendte produktionsfilosofier og kan anvende dem i praksis
 • kan udarbejde de optimale produktionssystemer til en given situation
 • kan organisere innovationsprocesser mellem en virksomheds forskellige funktioner og aktører med fokus på udvikling og forbedringer af virksomhedens produkter og produktionsprocesser
 • kan analysere og planlægge virksomhedens produktionsprocesser, så den bliver mest mulig bæredygtig.

Særligt for dig med profil i produktionsteknologi gælder, at du bl.a.:

 • har et dybdegående kendskab til mulige tekniske automatiseringsenheder på applikationsniveau
 • kan organisere implementering og drift af automatiseringsprocesser
 • kan organisere flytning af produktionsfaciliteter og nødvendig viden til en anden geografisk placering.

Særligt for dig med profil i Global Supply Chain Development gælder, at du bl.a.:

 • kan gennemføre og lede komplekse supply chain-udviklingsprojekter på både et strategisk, taktisk og operationelt niveau
 • kan udnytte markeds- og produktviden til at designe målerettede supply chain-løsninger, der udnytter de globale vilkår
 • kan kombinere nye teknologier med kompetente medarbejdere for at opnå højproduktive og fleksible produktionsvirksomheder.

Civilingeniøruddannelsen kvalificerer dig også til at søge om og påbegynde et ph.d.-forløb.

Sidst opdateret: 15.03.2019