Skip to main content

Introduktion til uddannelsen

De patientnære problemstillinger og brugerperspektiver udgør en central plads i uddannelsen. Klinisk sygepleje vil være genstand for analyse ud fra forskellige tilgange og perspektiver.

Du vil få mulighed for at arbejde med patient-, pårørende-, sygeplejerske- roller og kompetencer samt centrale begreber som sundhedsfremme, forebyggelse, rehabilitering og palliation, samt brugerdreven innovation og teknologi relateret til klinisk sygepleje. Erhvervskandidatuddannelsen i klinisk sygepleje integrerer dette med en stærk akademisk profil inden for videnskabelige metoder. Du opnår konkret viden, nye færdigheder og kompetencer. Alt sammen redskaber du skal bruge for at kvalitetsudvikle, evidensbasere, udvikle og lede projekter i klinisk sygeplejepraksis eller som kan bruges generelt i stillinger indenfor det sundhedsrelaterede område. Erhvervskandidatuddannelsen giver dig mulighed for at læse på deltid samtidig med, at du er I job. 

Hør Hanne Toft Christiansen og Mathilde Meedom Hermansen, som begge studerer Klinisk sygepleje på den ordinære kandidat, fortælle om uddannelsen.