Skip to main content

FAQ

Kan jeg få SU?

Nej, det er ikke muligt at få SU på en erhvervskandidatuddannelse.

Retskrav og erhvervskandidatuddannelse?

Der er ingen uddannelser, der giver retskrav på en erhvervskandidatuddannelse.

Hvis du bliver optaget på erhvervskandidatuddannelsen har du retskrav på at overgå til den tilsvarende heltidskandidatuddannelse. Skiftet fra erhvervskandidatuddannelsen til heltidsuddannelsen kan ske enten på baggrund af en ansøgning fra dig eller som en konsekvens af, at du ikke længere lever op til de fastsatte krav om relevant arbejde eller iværksætteri.

Hvad vil det sige, at have relevant sideløbende beskæftigelse?

Relevant sideløbende beskæftigelse kan opfyldes på to måder, enten via ansættelse hos privat eller offentlig virksomhed eller iværksætteri.

Privat eller offentlig ansættelse

Det er et krav at du på en erhvervskandidatuddannelse har en ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver.
Ansættelsesaftalen skal som udgangspunkt være på mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm), således at du er en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte.

Iværksætteri

Iværksætteri kan også være relevant beskæftigelse, hvis du har en faglig relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.
I begge tilfælde er det studiet der tager stilling til om beskæftigelsen er relevant.

Hvor lang tid tager det at læse en erhvervskandidatuddannelse?

En erhvervskandidatuddannelse er tilrettelagt således, at den kan tages over 4 år, så du kan læse samtidig med, at du er i job.

Hvornår er der ansøgningsfrist?
Septemberstart

Hvis du søger optagelse til studiestart i september, er ansøgningsfristen d. 1. marts. Hvis du ikke er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz eller ikke har en gyldig dansk opholdstilladelse, skal du dog søge senest 1. februar.

Du får svar på din ansøgning senest d. 10. juni, og skal svare på din evt. tilbudte studieplads senest d. 15. juni

 Februarstart

Søger du optagelse til studiestart i februar, er ansøgningsfristen d. 15. oktober, hvis du er statsborger i et EU/EØS-land eller Schweiz eller har en gyldig dansk opholdstilladelse, og 1. september for ikke EU/EØS-borgere.

Du får svar på din ansøgning senest d. 10. december, og skal svare på din evt. studieplads senest d. 15. december.

Vær opmærksom på, at det ikke er alle uddannelser, der har opstart i både september og februar.

Kan jeg fortsætte på min erhvervskandidat, hvis jeg bliver fyret?

Hvis du bliver optaget på en erhvervskandidatuddannelse og skrifter arbejdsgiver, er du forpligtet til ansøge SDU om fortsat at være indskrevet på erhvervskandidatuddannelsen. Hvis SDU vurderer, at den nye beskæftigelse ikke kan sidestilles med den oprindelige beskæftigelse, kan du ikke få lov til at fortsætte på erhvervskandidatuddannelsen.

Hvis du bliver afskediget og ikke kan finde ny relevant beskæftigelse, bliver du overført til kandidaten på heltid fra førstkommende semesterstart.

Kan jeg skifte til heltidskandidaten, hvis jeg gerne vil læse fuld tid?

Hvis du bliver optaget på erhvervskandidatuddannelsen har du retskrav på at overgå til den tilsvarende heltidskandidatuddannelse. Skiftet fra erhvervskandidatuddannelsen til heltidsuddannelsen kan ske enten på baggrund af en ansøgning fra dig eller som en konsekvens af at du ikke længere lever op til de fastsatte krav om relevant arbejde eller iværksætteri.

Kan jeg læse to kandidat-/erhvervskandidatuddannelser samtidig?

Nej, som studerende på en erhvervskandidatuddannelse kan du ikke samtidig bliver indskrevet på en anden erhvervskandidat- eller kandidatuddannelse på heltid.

Hvor søger jeg om optagelse?

Du søger om optagelse gennem optagelsesportalen dans.stads.dk