Kompetenceprofil

Som kandidat i Datalogi fra SDU har du en række generelle akademiske kvalifikationer til fælles med andre naturvidenskabelige kandidater. Derudover får du en bred vifte af kompetencer, som er særlige for dataloger:

Viden

Den konkrete viden, du får med en kandidatgrad i datalogi, er:

 • viden om et udvalg af specialiserede modeller og metoder udviklet inden for datalogi baseret på højeste internationale forskning, herunder emner fra fagets forskningsfront
 • viden om datalogiske modeller og metoder beregnet til anvendelser i andre faglige områder
 • ekspertviden på et afgrænset fagområde, der er baseret på det højeste internationale forskningsfelt inden for det datalogiske fagområde
 • at kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over det datalogiske fagområdes viden samt kunne identificere videnskabelige problemstillinger

Færdigheder

De konkrete færdigheder, du får med en kandidatgrad i datalogi, er evnen til selvstændigt at:

 • beskrive, analysere og løse avancerede datalogiske problemstillinger ved hjælp af de lærte modeller
 • analysere fordele og ulemper ved forskellige datalogiske metoder, også inden for fagligt komplekse områder
 • belyse fremsatte hypoteser på kvalificeret teoretisk baggrund og forholde sig kritisk til egne og andres forskningsresultater og videnskabelige modeller
 • udvikle nye varianter af de lærte metoder, hvor det konkrete problem kræver det
 • formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • undervise i datalogi i gymnasieskolen

Kompetencer

De konkrete kompetencer, du får med en kandidatgrad i datalogi, er evnen til selvstændigt at:

 • planlægge og udføre videnskabelige projekter på højt fagligt niveau herunder styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
 • kunne igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
 • kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering