Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse på uddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) fra SDU (giver dig retskrav på optagelse)
 • Bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) fra et andet dansk universitet
 • Bacheloruddannelse i Økonomi (erhvervsøkonomisk linje) fra SDU

Desuden kan følgende uddannelser give adgang afhængig af de specifikke fag, du har fulgt på uddannelsen. Læs mere om kravene til dig, hvis du har læst:

Krav om relevant beskæftigelse

Der er to måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på:

 1. Du er ansat i en privat eller offentlig virksomhed med minimum 25 timer om ugen, med relevante arbejdsopgaver.
 2. Du er iværksætter med en relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse, som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

Krav til sprogkundskaber

Hvis du søger ind på uddannelsen i Odense, skal du dokumentere dine engelskkundskaber, med mindre din bacheloruddannelser er fra SDU. Fra september 2024 gælder dette også, hvis du søger optagelse på uddannelsen i Kolding. 

Hvis du søger ind på uddannelsen i Kolding, skal du dokumentere dine danskkundskaber, hvis du søger om optagelse på baggrund af en udenlandsk uddannelse.

Læs mere om dokumentation af sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi ansøgere på baggrund af følgende pointsystem:

 • 6 point for at opfylde adgangskravene - dvs. at du ikke skal bruge suppleringsfag
 • 1 point for 10 ECTS inden for mikroøkonomi
 • 1 point for 10 ECTS inden for regnskab
 • 1 point for 10 ECTS inden for marketing/forbrugeradfærd
 • 1 point for 10 ECTS i fag inden for organisationsteori
 • 1 point for 15 ECTS i fag inden for metode til kvantitativ analyse (statistik, matematik o.lign.)

Ansøgere rangers efter deres pointtal. Hvis der er flere ansøgere med samme pointtal, udvælger vi ansøgere på baggrund af et simpelt karaktergennemsnit af beståede fag på bacheloruddannelsen.