Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

For at søge optagelse på en erhvervskandidatuddannelse skal du have en relevant bacheloruddannelse og være i relevant beskæftigelse sideløbende med uddannelsen.

Krav til din uddannelse

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har bestået:

 • en bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi (HA) fra et dansk universitet.
 • en bacheloruddannelse i Økonomi (erhvervsøkonomisk linje) fra SDU

Desuden har vi forhåndsvurderet en række uddannelser, som kan opfylde adgangskravene, afhængig af hvilke præcise fag du har fulgt, og om du evt. har taget suppleringsfag. Læs mere om kravene, til dig der læser eller har læst:

Har du en tilsvarende uddannelse?

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse, der som minimum indeholder 75 ECTS inden for det erhvervsøkonomiske fagområde, herunder minimum et 5 ECTS kursus inden for hvert af følgende emner:

 • Mikroøkonomi
 • Regnskab
 • Finansiering
 • Marketing
 • Organisation
 • Statistik
 • Yderligere metode til dataanalyse (Statistik udover de 5 ECTS eller anden kvalitativ eller kvantitativ metode, herunder matematik eller operationsanalyse. Dataindsamling kan indgå i mindre omfang)
 • Videnskabsteori og/eller samfundsvidenskabelig metode – dette gælder kun, hvis din uddannelse ikke er fra et universitet.

Krav om relevant beskæftigelse

Der er to måder du kan opfylde beskæftigelseskravet på:

 1. Du er ansat i en privat eller offentlig virksomhed med minimum 25 timer om ugen, med relevante arbejdsopgaver.
 2. Du er iværksætter med en relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Der foretages en konkret vurdering af hver enkelt ansøgers eller iværksættervirksomheds opgaveportefølje for at kunne vurdere, om kravet til relevant beskæftigelse er opfyldt.

Læs mere om kravene til beskæftigelse ved at følge linket her, hvor du også henter de bilag vedr. beskæftigelse, som skal udfyldes og medsendes, når du søger optagelse.

 

Måske har du en relevant uddannelse, men mangler et par enkelte fag for at opfylde adgangskravene. Måske er løsningen at følge et eller flere suppleringsfag. Læs mere om reglerne for supplering, når du søger optagelse på en cand.merc.-uddannelse.

Uddannelsen udbydes på engelsk. Du skal derfor have bestået engelsk på B-niveau eller tilsvarende. Har du ikke bestået engelsk B, kan du bevise dine engelskkundskaber som beskrevet nedenfor.

Vær opmærksom på, at fristen for at dokumentere engelske sprogkundskaber er d. 15. maj til efterårsoptaget, d. 1. december til forårsoptaget.

Engelske sprogtests
Du kan dokumentere dine engelskkundskaber vha. en sprogtest. SDU accepterer følgende tests, hvis testen ikke er mere end to år gammel:

 • TOEFL IBT test med en score på minimum 88. For at vi kan validere dit resultat, skal vi modtage en socre report direkte fra testcentret. For at vælge SDU som modtager skal du bruge koden 7969. Vælg ”other – department not listed”. Hvis du allerede har taget testen, kan du stadig anmode testcentret om at fremsende resultatet. Informer os venligst, når du har lavet en sådan anmodning.
 • IELTS academic test med en overordnet score (”overall band score”) på minimum 6,5
 • CAE test med karakteren C eller bedre (testen accepteres kun fra et Cambridge Network). For at vi kan validere dit resultat, skal du oplyse os dit ID number (fx EPA123456) og dit secret number (4 cifre)
 • CPE fra University of Michigan

Engelsk på gymnasieniveau
Hvis du har et gymnasiebevis fra et land inden for EU/EEA, fra Norden eller fra Schweiz, kan du muligvis dokumentere dine engelskkundskaber vha. dit gymnasiebevis. Sammen med dit bevis skal du uploade et dokument fra din skole, der oplyser antallet af engelsktimer på de tre sidste år af din gymnasieuddannelse. Dokumentet skal udfærdiges på engelsk. Vi vil derefter vurdere, om dit engelsk fra gymnasiet svarer til et dansk B-niveau. Vi opfordrer dig til at sende dine papirer via SPOC for en forhåndsvurdering.

Undtagelser
Hvis hele din bacheloruddannelse er taget i USA, Canada (den engelsktalende del), Australien, New Zealand, Storbritannien eller Irland, kræves der ikke yderligere dokumentation. Dette gælder kun, hvis hele uddannelsen er taget i et af disse lande. Har du taget din uddannelse som fjerstudier, er du ikke undtaget.

Hvis du har en engelsksproget professionsbacheloruddannelse fra Danmark, er du også undtaget for yderligere dokumentation. Vi har dog brug for en bekræftelse fra din uddannelsesinstitution, hvor det fremgår, at uddannelsen er taget på engelsk.

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælger vi ansøgere på baggrund af følgende pointsystem:

 • 6 point for at opfylde adgangskravene - dvs. at du ikke skal bruge suppleringsfag
 • 1 point for 10 ECTS inden for mikroøkonomi
 • 1 point for 10 ECTS inden for regnskab
 • 1 point for 10 ECTS inden for marketing/forbrugeradfærd
 • 1 point for 10 ECTS i fag inden for organisationsteori
 • 1 point for 15 ECTS i fag inden for metode til kvantitativ analyse (statistik, matematik o.lign.)

For at søge skal du oprette en ansøgning i ansøgningsportalen.

For at vi kan vurdere din ansøgning, er det vigtigt, at du inkluderer følgende bilag:

 • Dit bachelorbevis, inklusiv en oversigt over alle beståede fag.
 • Hvis du ikke har bestået din bachelor endnu: En underskrevet og stemplet udskrift af dine hidtidige resultater og dine fagtilmeldinger. Indlæser du dine resultater via dataudveksling i ansøgningsportalen, skal du være opmærksom på, at tilmeldte fag ikke inkluderes. Er du tilmeldt fag med relevans for uddannelsens adgangskrav, skal du derfor selv uploade en udskrift af dine tilmeldinger.
 • Dokumentation for evt. bestået eller tilmeldt supplering.
 • Dokumentation for, at du opfylder uddannelsens sprogkrav.
 • Tro og love-erklæring.
 • Dokumentation for relevant beskæftigelse i offentlig eller privat virksomhed eller dokumentation for relevant iværksættervirksomhed.

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS

Optag Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1052

Ansvarlig for siden: Studieservice – Strategi & Kommunikation

 • Optag Syddansk Universitet
 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1052

Sidst opdateret: 10.08.2020