Skip to main content

Sprogkrav til erhvervskandidatuddannelse

Krav til dine danskkundskaber

Søger du ind på en dansksproget erhvervskandidat på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen (også danske statsborgere) skal have bestået dansk A, studieprøven i dansk som andetsprog eller kunne dokumentere tilsvarende danskkundskaber.

Nordiske ansøgere skal dokumentere norsk/svensk/finsk/islandsk på et niveau svarende til Dansk A.

Krav til dine engelskkundskaber

Hvis du søger optagelse på en engelsksproget kandidat, skal du have bestået engelsk på B-niveau eller tilsvarende. Hvis du er startet på en bacheloruddannelse på et dansk universitet i 2008 eller senere, skal du ikke dokumentere dine engelskkundskaber. Det skyldes, at engelsk B var et adgangskrav, allerede da du blev optaget på bacheloren.

Har du læst en professionsbachelor, eller har du en bachelor fra udlandet, så skal du dokumentere, at du  har bestået engelsk på B-niveau eller har et tilsvarende niveau. Fristen for at dokumentere dine engelskkundskaber er d. 15. maj, hvis du søger optagelse til september og 1. december, hvis du søger optagelse til februar. Du kan dokumentere dine kundskaber på flere forskellige måder:

 • Et dansk gymnasiebevis/HF-enkeltfag i engelsk B
 • En individuel kompetencevurdering fra VUC, der bekræfter, at du har kundskaber svarende til engelsk B
 • En professionsbachelor undervist på engelsk - hvis undervisningssproget ikke fremgår tydeligt af dit bevis, skal du få din skole til at bekræfte skriftligt, at uddannelsen er foregået på engelsk.
 • Et gymnasiebevis fra et europæisk gymnasium kan i nogle tilfælde være tilstrækkelig dokumentation.
  Sammen med dit bevis skal du uploade et dokument fra din skole, der oplyser antallet af engelsktimer på de tre sidste år af din gymnasieuddannelse. Dokumentet skal udfærdiges på engelsk. Vi vil derefter vurdere, om dit engelsk fra gymnasiet svarer til et dansk B-niveau. Vi opfordrer dig til at sende dine papirer via mailadressen: erhvervskandidat@sdu.dk for en forhåndsvurdering.
 • En sprogtest - nedenfor kan du se, hvilke tests vi accepterer på SDU

Engelske sprogtests

På SDU kan du dokumentere dine sprogkundskaber vha. følgende tests, forudsat at testen ikke er mere end to år gammel på ansøgningstidspunktet:

 • TOEFL IBT test med en score på minimum 88. For at vi kan validere dit resultat, skal vi modtage en socre report direkte fra testcentret. For at vælge SDU som modtager skal du bruge koden 7969. Vælg ”other – department not listed”. Hvis du allerede har taget testen, kan du stadig anmode testcentret om at fremsende resultatet. Informer os venligst, når du har lavet en sådan anmodning.
 • IELTSacademic test med en overordnet score (”overall band score”) på minimum 6,5
 • CAEtest med karakteren C eller bedre (testen accepteres kun fra et Cambridge Network). For at vi kan validere dit resultat, skal du oplyse os dit ID number (fx EPA123456) og dit secret number (4 cifre)
 • CPE (testen accepteres kun fra et Cambridge Network)

Ansvarlig for siden: Studieservice – Strategi & Kommunikation

Sidst opdateret: 26.02.2018