Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Master i offentlig ledelse er tilrettelagt som et to-årigt deltidsstudie men er udpræget fleksibel, hvilket betyder, at studiet kan forlænges i op til seks år.

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 
Læs mere om ECTS-point hos 
Undervisningsministeriet

 

Uddannelsen består af:
 • Et obligatorisk introduktionsfag (Gælder ikke hvis du er optaget før 2019) 
 • Min 15 ECTS grundfag
 • Min 15 ECTS ledelsesfag
 • 15 ECTS  | Frit valg mellem ledelsesfag og grundfag
 • Afsluttende masterprojekt  

Hvert fag udgør mellem 5 og 10 ECTS-point og masterprojektet 12, 12½ eller 15 ECTS-point. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point.

Obligatoriske fag
 • Introduktion til Master i offentlig ledelse | 2,5 ECTS
 • Masterprojekt

 

 
Fag udbudt i Odense | Forår 2022
Grundfag
 
 • Digital forvaltning og persondata | 5 ECTS
 • Metode | 5 ECTS
 • Organisationsteori | 5 ECTS
 • Offentlig økonomistyring | 5 ECTS
Ledelsesfag
 
 • Ledelse af samskabelse | 5 ECTS
 • Politisk lederskab | 5 ECTS 
 • Strategisk kommunikation | 5 ECTS

 
Fag udbudt i Århus | Forår 2022
Grundfag
 • Nye organisationsformer i den offentlige sektor | 5 ECTS
Ledelsesfag
 • I politikkens vold: offentlige lederes vilkår og muligheder | 5 ECTS 
 • Innovationsledelse  | 5 ECTS
 • Ledelse af ledere | 5 ECTS
 • Ledelse: Incitamenter, motivation og normer | 10 ECTS
 • Faglig ledelse | 5 ECTS
 • Udvikling af personlig ledelse | 10 ECTS

 

 
Fag udbudt i Odense | Efterår 2021 
Grundfag
 •  Ledelse og politik | 5 ECTS
 • Strategisk forhandling i praksis | 5 ECTS
 • Metode | 5 ECTS
 • Personalejura | 5 ECTS
Ledelsesfag
 • Strategisk ledelse | 5 ECTS
 • Dit personlige lederskab | 10 ECTS
 • Ledelseskommunikation i praksis | 5 ECTS
 • Ledelse af digital tranformation | 5 ECTS
 
 Fag udbudt i Århus | Efterår 2021
Grundfag
 • Organisations- og ledelsespsykologi | 5 ECTS
 • Den offentlige sektors økonomi | 5 ECTS
 • Organisationsteori | 5 ECTS
Ledelsesfag
 • Fremtidens organisation: Bæredygtighed, trivsel og ledelse | 5 ECTS
 • Resultatbaseret læring og ledelse | 5 ECTS
 • Forandringsledelse og implementeringsudfordringer | 5 ECTS
 • Ledelsesadfærd og performance | 5 ECTS
Fagbeskrivelser

De juridiske rammer og regler for faget finde du i fagbeskrivelserne. 

 

Forbehold 

Eventuelle ændringer i anbefalinger og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og sundhedsmyndighederne som følge af COVID-19, kan medføre behov for mindre ændringer i form og tidspunkter for undervisning og eksamen ift. angivelserne i fagbeskrivelserne. Ændringer vil blive oplyst på fagenes sider i BB/ITL

Få overblik over de enkelte undervisningsdage og sted.  


Vær opmærksom på, at uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og SDU. Da administrationen af uddannelsen ligger på SDU, vil de administrative systemers begrænsninger betyde, at der på e-læringsplatformen BlackBoard står ODENSE ud for et fag, som vi udbyder i Aarhus. Det er derfor undervisningsplanen, der angiver, hvor undervisningen foregår, og som er i overensstemmelse med din tilmelding og optagelse.

Læseplanerne giver dig overblik over, hvad du skal læse til det enkelte modul. 

Læseplaner forår 2021 
 
Læseplaner efterår 2020 

 

Læseplaner forår 2020 

Samlet litteratur

 

Læseplaner efterår 2019

Samlet litteraturliste

 
Litteratur

Kontakt Susanne Jørgensen i Studenterboghandlen på Syddansk Universitet pr. mail sanne@boghandel.sdu.dk, hvis du ønsker at bestille og evt. have tilsendt litteratur.  Kompendier er udelukkende til salg i Studenterboghandlen på Syddansk Universitet og kan bestilles sammen med den øvrige litteratur.

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

 

Sidst opdateret: 30.06.2021