Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Master i offentlig ledelse er tilrettelagt som et to-årigt deltidsstudie men er udpræget fleksibel. Det betyder, at studiet kan forlænges i op til seks år, hvis du ønsker det. 

Uddannelsen består af:
 • Et obligatorisk introduktionsfag
 • Min 15 ECTS grundfag
 • Min 15 ECTS ledelsesfag
 • Et  masterprojekt  
Opbygning

Hvert fag udgør mellem 5 og 10 ECTS-point og masterprojektet 12 eller 15 ECTS-point. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point.

Nedenstående er forventet udbud for foråret 2021. Har du faglige spørgsmål er velkommen til at kontakte studieleder Mads Bøge Kristiansen på tlf. 6550 2184 eller mail: mbkr@sam.sdu.dk 

Obligatorisk
 • Introduktion til Master i offentlig ledelse (Studieordning 2019)
 • Masterprojekt
 
Fag udbudt i Odense forår 2021
   
Grundfag

 

 • Ledelse og politik
 • Organisationsteori 
 • Offentlig økonomistyring 
 • Metode
 • Digital forvaltning og persondata
 Ledelsesfag
 • Strategisk kommunikation 
 • Ledelse og psykisk arbejdsmiljø i det moderne arbejde
 • Ledelse af samskabelse
 
Fag udbudt i Århus forår 2021
   
Grundfag
 
 • Nye organisationsformer i den offentlige sektor 

 

Ledelsesfag

 

 • I politikkens vold: Offentlige lederes vilkår og muligheder
 • Faglig ledelse 
 • Innovationsledelse 
 • Ledelse: Incitamenter, motivation og normer 
 • Ledelse af ledere 
 • Udvikling af personlig ledelse

 

 

 

 Obligatorisk

Obligatorisk fag for nye studerende
Optag fra forår 2019

 Masterprojekt

 

 

Fag udbudt i Odense efteråret 2020 

 Grundfag

 • Personalejura
 • Strategisk forhandling i praksis

 Ledelsesfag

 • Digitalisering og disruption i et ledelsesperspektiv
 • Dit personlige lederskab
 • Ledelseskommunikation i praksis
 • Politisk lederskab
 • Strategisk ledelse

Supplement til masterprojekt

 
 • Metode-supplement Forskningsdesign
 

Fag udbudt i Århus efteråret 2020

 Grundfag

 • Den offentlige sektors økonomi
 • Metode
 • Organisationsteori
 • Organisations- og ledelsespsykologi

 Ledelsesfag

 • Forandringsledelse og implementeringsudfordringer
 • Fremtidens organisation: Bæredygtighed, trivsel og ledelse
 • Ledelsesadfærd og performance
 • Resultatmålinger og resultatbaseret læring og ledelse

Supplement til masterprojekt 

 • Metode-supplement Forskningsdesign

 


Fag udbudt i Odense foråret 2020

 Grundfag

 • Digital forvaltning og persondata
 • Metode
 • Organisationsteori
 • Offentlig økonomistyring

 Ledelsesfag

 • Ledelse af samskabelse
 • Strategisk kommunikation 

Supplement til masterprojekt

 •   Metode-supplement Forskningsdesign 

 

 

 Fag udbudt i Århus foråret 2020

 Grundfag

 •  Nye organisationsformer i den offentlige sektor | 5 ECTS

 Ledelsesfag

 • Effektiv ledelse i den offentlige sektor
 • Innovationsledelse
 • Ledelse af ledere
 • Ledelse: Incitamenter, motivation
 • Udvikling af personlig ledelsespraksis: Udvikling af dig som leder!

Supplement til masterprojekt       

 • Metode-supplement Forskningsdesign
Fagbeskrivelser
Undervisningsplan

Få overblik over de enkelte undervisningsdage og sted.

Undervisningsplan for FMOL efterårssemester

Alle fag | Efterår 2020

Undervisningsplan for FMOL forårssemester

Alle fag | Forår 2021 

Vær opmærksom på, at uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og SDU. Da administrationen af uddannelsen ligger på SDU, vil de administrative systemers begrænsninger betyde, at der på e-læringsplatformen BlackBoard står ODENSE ud for et fag, som vi udbyder i Aarhus. Det er derfor undervisningsplanen, der angiver, hvor undervisningen foregår, og som er i overensstemmelse med din tilmelding og optagelse.

Læseplaner

Læseplanerne giver dig overblik over, hvad du skal læse til det enkelte modul. 

 
Læseplaner efterår 2020 

 

Læseplaner forår 2020 

Samlet litteratur

 

Læseplaner efterår 2019

Samlet litteraturliste

 
Litteratur

Kontakt Susanne Jensen i Studenterboghandlen på Syddansk Universitet pr. mail Susanne@boghandel.sdu.dk, hvis du ønsker at bestille og evt. have tilsendt litteratur.

Nogle fag gør brug af kompendie. Kompendier vil udelukke komme til salg i Studenterboghandlen på Syddansk Universitet og kan bestilles hos Susanne Jensen sammen med den øvrige litteratur.

Studieordning

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

Eksamen
Masterprojekt