Uddannelsens opbygning

Master i offentlig ledelse er tilrettelagt som et to-årigt deltidsstudie men er udpræget fleksibel. Det betyder, at studiet kan forlænges i op til seks år, hvis du ønsker det. 

Uddannelsen består af:
 • Et obligatorisk introduktionsfag
 • Min 15 ECTS grundfag
 • Min 15 ECTS ledelsesfag
 • Et  masterprojekt  
Opbygning

Hvert fag udgør mellem 5 og 10 ECTS-point og masterprojektet 12 eller 15 ECTS-point. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point.

 
Tryk på det enkelte fag for at læse fagbeskrivelsen
 

 Obligatorisk

Obligatorisk fag for nye studerende
Optag fra forår 2019

 Masterprojekt

 

 

 Fag udbudt i Odense efteråret 2019

 Grundfag

 Ledelsesfag

 Supplement til masterprojekt

 

 

 Fag udbudt i Århus efteråret 2019

 Grundfag

 

 Ledelsesfag

Supplement til masterprojekt

 

 

 Fag udbudt i Odense foråret 2020

 Grundfag

 • Digital forvaltning og persondata
 • Metode
 • Organisationsteori
 • Offentlig økonomistyring

 Ledelsesfag

 • Ledelse af samskabelse
 • Strategisk kommunikation 

Supplement til masterprojekt

 •   Metode-supplement Forskningsdesign | 3 ECTS

 

 

 Fag udbudt i Århus foråret 2020

 Grundfag

 •  Nye organisationsformer i den offentlige sektor | 5 ECTS

 Ledelsesfag

 • Effektiv ledelse i den offentlige sektor
 • Innovationsledelse
 • Ledelse af ledere
 • Ledelse: Incitamenter, motivation
 • Udvikling af personlig ledelsespraksis: Udvikling af dig som leder!

Supplement til masterprojekt       

 • Metode-supplement Forskningsdesign

Samlet liste over fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser
Skema

Få overblik over de enkelte undervisningsdage og sted.

Skemaer for FMOL forårssemester

Alle fag | Forår 2019
Alle fag | Forår 2020

 

Skemaer for FMOL efterårssemester

Alle fag | Efterår 2019

 

Vær opmærksom på, at uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og SDU. Da administrationen af uddannelsen ligger på SDU, vil de administrative systemers begrænsninger betyde, at der på e-læringsplatformen BlackBoard står ODENSE ud for et fag, som vi udbyder i Aarhus. Det er derfor undervisningsplanen, der angiver, hvor undervisningen foregår, og som er i overensstemmelse med din tilmelding og optagelse.

Læseplaner

Læseplanerne giver dig overblik over, hvad du skal læse til det enkelte modul. 

Læseplaner forår 2019
Se litteraturliste her
 
Litteratur

Kontakt Susanne Jensen i Studenterboghandlen på Syddansk Universitet pr. mail Susanne@boghandel.sdu.dk, hvis du ønsker at bestille og evt. have tilsendt litteratur.

Nogle fag gør brug af kompendie. Kompendier vil udelukke komme til salg i Studenterboghandlen på Syddansk Universitet og kan bestilles hos Susanne Jensen sammen med den øvrige litteratur

Studieordning

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

Eksamen
Masterprojekt

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies