Skip to main content

Studiehåndbog - når du er optaget

Studiekort

For at blive studieklar skal du som det første have et studiekort. Du bestiller studiekortet med dit nem-ID. Hvis du ikke har NemID, skal du vente på de adgangskoder, som du får tilsendt på mail kort tid efter du har søgt ind på uddannelsen. 

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt uploader et foto af dig selv og bestiller dit studiekort. Studiekortet skal du bruge, når du logger på SDU’s IT-systemer, til adgang uden for åbningstid på Campus, til loungen, til at udprint på Campus, og når du går til eksamen som legitimation. På studiekortet fremgår dit eksamensnummer også. Studiekortet bliver fremsendt med post.

Hvis du oplever problemer med bestilling af studiekort, adgang til it-systemer eller mister dit studiekort, så kontakt Servicedesk på tlf. 65 50 29 90.

Studentermail

Din studentermail er den officielle mailadresse, som bliver brugt af universitetet til generel information til alle studerende. Mastersekretariatet sender specifik information, svar på ansøgninger og deadlines til din studentermail, så det er derfor meget vigtigt, at du tjekker mailen ofte. 

SDU anbefaler af persondatamæssige grunde desuden, at du bruger din studentermail frem for din arbejdsmail til kommunikation med universitetet.

Vigtig information vedrørende studiet, herunder aflysninger, kan også findes på den enkelte uddannelses hjemmeside eller på Blackboard, som ofte forkortes BB. Blackboard er en intern kommunikationsplatform.

It

Som studerende på SDU er det vigtigt, at du har adgang til en række af universitetets IT-systemer herunder din SDU-mail, kursustilmelding og universitets e-læringsportal (Blackboard). Når du har modtaget dit studiekort, skal du bruge dit eksamensnummer til at oprette adgang til SDU’s IT-systemer.

For at få brugernavn og adgangskode til IT-systemerne skal du aktivere din bruger-konto. I løbet af et par dage kommer der en mail om universitets IT-faciliteter, herunder din personlige SDU-mailadresse. Hvis du ikke modtager mailen inden for en uge, eller hvis du oplever problemer med log-in osv.  kan du henvende dig til IT-service Support på servicedesk@sdu.dk eller tlf. 65 50 29 90. Du vil også ved studiestart blive introduceret til de forskellige IT systemer.

Adgang uden for åbningstid

Du kan bruge dit studiekort til at få adgang til SDU uden for normale åbningstider. Studiekortet aktiveres ved dørene, hvor du indtaster en valgfri firecifret adgangskode. Derefter kan du bruge studiekortet hver gang, at du vil ind på universitet uden for åbningstiderne.

Fredage efter kl. 15 og lørdage kan vagter tilkaldes på tlf. 65 50 88 88 eller 65 50 23 00.

Om lørdagen er det desuden muligt at kontakte Mastersekretariatets studentermedhjælpere på tlf. 60 11 33 27 i tidsrummet 8.00 - 13.00

Bibliotek

Syddansk Universitetsbibliotek er et offentligt bibliotek, der primært fungerer som videncenter for studerende samt ansatte på SDU og giver adgang til:

  • bøger
  • tidsskrifter
  • aviser
  • mikrofilm
  • en række elektroniske ressourcer og online databaser

 
Elektroniske ressourcer
Du er som studerende automatisk oprettet som låner, og kan med dit SDU email og password bestille og downloade bibliotekets materialer og e-ressourcer på bibliotekets hjemmeside.

Skal du finde specifikke elektroniske artikler fra dine læseplanener og har brug for hjælp, så kig på vores vejledning til at finde elektroniske artikler.

Skal du i gang med at finde litteratur og information, kan du få udbytte af libguiden Virksomheds- og markedsinformation, hvor du finder nem adgang og korte videoer til relevante databaser. 
Læser du på MPQM eller MR, så kig også på libguiden Sundhedsvidenskab.

Oplever du problemer med at få adgang til de elektroniske ressourcer og databaser, så kontakt Licenskontoret på mail e-tss@bib.sdu.dk eller på tlf. 6550 2632.

Kurser og events
På nogle masterstudier kan der være planlagt kurser i forbindelse med din masteropgave. Er dette ikke tilfældet tilbyder biblioteket afholder en del kurser og events, som kan understøtte dig i din studiestart.
I forbindelse med din masteropgave tilbyder biblioteket en 2-timers workshop (online eller fysisk) med oplæg og søgning på eget emne i relevante databaser (efter aftale og ved min. 3 deltagere). Kontakt Jette Jorsal på jejo@bib.sdu.dk.

Kontakt
Har du spørgsmål, kan du kontakte bibliotekets informationssal på tlf. 65 50 26 22 eller skrive til infosal@bib.sdu.dk.

 

Blackboard

Blackboard er portalen med alle dine fag samt dit personlige on-line rum. Her finder du også din SDU-mail, selvbetjening  og Ordbogen.com. Det er også via Blackboard, at du har adgang til undervisningsmateriale, eksamensinformation og aflevering af skriftlige eksamensopgaver.

Du kan også tilgå Blackboard med din smartphone via applikationen ”Blackboard Mobile Learn”.

Hvis du har spørgsmål, problemer eller kommentarer kan du sende en mail til 2990@sdu.dk.

Efter- og videreuddannelses Lounge

Loungen er placeret ved siden af SDUs hovedindgang og er mødested for efteruddannelsesstuderende. Du har adgang til loungen med dit studiekort, som scannes  ved indgangen til loungen.  I loungen har du mulighed for at hænge dit overtøj og opbevare dine værdier i skabene. Frokosten bliver ofte serveret i loungen, og du kan altid tage dig en kop kaffe eller te.

Der er ligeledes rig mulighed for gruppearbejde i grupperummene.  På nederste etage er der mødelokaler og båse, hvor du kan finde arbejdsro før eller efter undervisningen.  Loungen kan bruges til undervisning og fremlæggelser, ja sågar eksaminer. 

For at booke et af grupperummene til møder skal du sende en mail til mastersekretariatet@sdu.dk. 

Find vej

Det er gratis at parkere på parkeringsarealerne ved SDU på Campusvej, men det er ikke gratis i området ved Cortex Park og Campuskollegiet, så vær opmærksom på skiltningen uanset, hvor du parkerer. Hvis reglerne ikke bliver overholdt, udstedes der p-afgifter.

Du kan finde den nærmeste parkeringsplads og lokaler  på maps.sdu.dk eller på App. 

I tidsrummet 9.00-15.00 kan det være svært at finde en parkeringsplads, så kom i god tid. Letbanebyggeri kan pt. betyde længere rejsetider i Odense. 

Kantine og forplejning

Til undervisningen vil der være let  forplejning. Dette dækker over morgenmad, frokost og kage samt vand, kaffe og the. Derudover findes  andre muligheder for forplejning. Den store kantine og spiseområde kan findes på Gydehutten, som er den lange brede vej, når man fortsætter videre lige ud fra Campustorvet/loungen. 

Læs mere om åbningstider, menu med på SDU  kantinernes hjemmeside.

 

 

Overnatning
Hvis du mangler overnatning i Odense eller en af de andre Campusbyer, kan du opnå rabat ved at kontakte SDUs boligformidling på bolig@sdu.dk . Mailen skal indeholde følgende oplysninger: navn, mail, ankomst, afrejse, ønsket indkvarteringsform (hotel, B og B, osv.)og betalings information, i form af egenbetaling eller via EAN eller CVR nummer på arbejdspladsen.
Studenterboghandelen

Studenterboghandelen sælger bøger til studerende og ansatte på SDU.
Ved semesterstart skal du kontakte boghandlen, hvis du ønsker at få tilsendt den samlede semesterlitteratur. Kontakt Susanne Jensen på tlf. 65 50 17 03 eller på susanne@boghandel.sdu.dk.

Studerende får 10 % studierabat på studierelevante bøger (gælder ikke nedsatte bøger). Når der i læseplanerne nævnes kompendier, kan materialet kun købes gennem Studenterboghandelen, og der gives ikke rabat på kompendier.

Du kan også bestille dine bøger selv ved at oprette en brugerprofil på Studenterboghandelens hjemmeside. Under menuen ”Pensumlister” kan du finde litteratur specifikt for din uddannelse, efterhånden som det bliver indberettet fra Mastersekretariatet.

Særligt - når du følger fag på Aarhus Universitet

Find vej

Her finder du  information om parkering, oversigtkort mv

Inden hvert semester får du tilsendt et link på din studentermail, så du kan oprette en parkeringstilladelse, der giver adgang til Aarhus Universitets medarbejderparkeringspladser.


It

Der er adgang til det trådløse netværk EDUROAM på Aarhus Universitet.  

Som FMOL-studerende er du indskrevet på SDU, og er derfor gæst i forhold til netadgangen på AU.

For at logge på  skal du bruge din studenter-e-mailadresse (som brugernavn) og den adgangskode, du har modtaget med dit optagelsesbrev til det enkelte fag fra SDU Efteruddannelse.

Find vejledningen til EDUROAM

Hvis du ikke kan logge på, kontakt da AU IT, BSS på bss.it@au.dk eller tlf. 8715 0933 (Fuglesangs Allé 4, bygning 2628/M, lokale M21).

Kantine

Find informationer om kantiner på Aarhus Universitet her:

https://www.au.dk/om/organisation/kantiner/

Aarhus University Library

For at få fuld adgang til AU Library's elektroniske ressourcer og databaser skal du gøre to ting:

1) Oprette dig som bruger på Det Kgl. Biblioteks hjemmeside. Opret dig som privat bruger med NemID.

2) Skrive  til e-ressourcer.kbh@kb.dk at du er studerende på Master i offentlig ledelse og gerne vil have din lånerstatus opgraderet.

Efter nogle dage vil du være opgraderet fra privat bruger til studerende og dermed have adgang til en lang række ydelser og ressourcer.

Får du brug for hjælp ved låneroprettelse, kontakt e-ressourcer.kbh@kb.dk.

Betjening og lån

Som biblioteksbruger, har du mulighed for at benytte alle biblioteker under AU Library. Det kan være en fordel for dig at benytte biblioteket på Bartholins Allé http://library.au.dk/betjeningssteder/bartholins-alle/, der dækker fagene Statskundskab, Jura og Psykologi.

Skal du finde specifikke elektroniske artikler fra dine læseplaner og har brug for hjælp, kan du se på vores vejledning til at finde elektroniske artikler.

Du vil på masteruddannelsen få et tilbud om introduktion til informationssøgning (1 time), og i forbindelse med masteropgaven er der mulighed for en 2-timers workshop med oplæg og søgning på eget emne i tidsskriftsdatabaser (efter aftale og ved min. 3 deltagere).

Disse kurser varetages af biblioteket på Bartholins Allé. Kontakt Mette Ahlers Marino på mama@kb.dk. På AU Librarys hjemmeside kan du få mere info om det enkelte bibliotek.

Adgang uden for åbningstid

Studerende, der skal følge fag på Aarhus Universitet, får ikke brug for adgangskort, da bygningerne er åbne, når undervisningen finder sted.

Har du spørgsmål kan du kontakte Ida Warburg på 8716 5632, eller pedellen for Campus Fuglesangs Allé på tlf. 8716 4113.

Akademisk introduktion - om at læse på universitetet

Hvad er en studieordning?

Studieordningen på din uddannelse er udarbejdet af et studienævn og godkendt af et fakultet. Den regulerer dit studieforløb og beskriver  regler, rammer, kompetencer og meget mere for dit studie. Du kan se studieordningen på studiets hjemmeside.

Hvad er en fagbeskrivelse?

Fagbeskrivelserne er en del af studieordningen. Her beskrives fagene detaljeret med formål, læringsmål, eksamensform osv. Du kan se fagbeskrivelserne på studiets hjemmeside. 

Hvad er en undervisningsplan eller et skema?

Det fremgår i undervisningsplanen/skemaet, hvor og hvornår undervisningen foregår. Dette kan ses på hjemmesiden eller på Blackboard i god tid før studiestart.
Læseplanen/studieguiden er en detaljeret beskrivelse af pensum og litteratur for hvert enkelt undervisningsmodul. Læseplanen/studieguiden for hvert enkelt fag vil du kunne se på Blackboard.

Skal du finde specifikke elektroniske artikler fra dine læseplanener og har brug for hjælp, så kig på vores vejledning til at finde elektroniske artikler.

Undervisningsformer

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, dialog, diskussion og gruppearbejde, hvor du som studerende både selvstændigt og i grupper udarbejder oplæg til diskussion. Cases anvendes i udstrakt grad, og praksis inddrages på forskelligvis i al undervisning. Undervisning kan suppleres af on-line aktiviteter og gruppeopgaver imellem undervisningen.  

Individuel vejledning tilbydes ved skrivning af masterprojektet og i nogle tilfælde ved andre typer opgaveskrivning. Det vil fremgå af fagbeskrivelsen, hvor meget vejledning der tilbydes.

Masterprojektet afslutter hele uddannelsen, og det er en større skriftlig opgave skrevet på baggrund af aktuelle udfordringer i egen arbejdspraksis. Opgaven forsvares mundtligt.

Evaluering af undervisning

Der er et stort fokus på evaluering af undervisningen efter hvert semester. Dette foregår digitalt, i det et link bliver sendt til din studentermail et par dage før faget afsluttes. Den skriftlige evaluering kan suppleres af en mundtlig evaluering sidste undervisningsgang.  Den fagansvarlige udarbejder en handlingsplan med forhold, der skal forbedres til næste gang. Denne drøftes i studienævnet og bruges af studieleder, når næste semester tilrettelægges. Svarprocenter og tilfredshed offentliggøres på hjemmesiden.

Hvad er et studienævn?

Du får oftest kontakt med studienævnet, når der er individuelle og ofte personlige eller særlige forhold, som der skal dispenseres fra  eller ændres ift. de almindelige regler omtalt i studieordningerne eller i fagbeskrivelserne.  

Studienævnet sikrer ligeledes, at dine rettigheder som studerende overholdes i forhold til gældende lovgivning på området og er samtidig ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes faglige indhold.

Du kan stille op og blive valgt som studienævnsmedlem og på den måde få direkte indflydelse på  forhold, som berører de samfunds- og sundhedsvidenskabelige masteruddannelser. Dette kan du høre mere om ved studiestart. 

Læs mere om studienævnet.

Hvilke prøveformer findes der?

Alle fag afsluttes med en prøve, som giver ECTS-point. Prøverne er enten med eller uden censur.

Der er stor variation i prøveformerne for at sikre, at der sker en individuel  og varieret bedømmelse af den studerende. Eksamensformen fremgår af hver enkelt fagbeskrivelse.

Se eksamenssiden for mere information, herunder information om hvordan man undgår uregelmæssigheder til eksamen.