Praktiske oplysninger

Nedenfor kan du finde information om alt det praktiske i forbindelse med studiet.

Vi anbefaler at læse Studiehåndbogen. Her står alt, der er værd at vide om studiestart, studieforløb, eksamener og livet på universitetet.

Pris for uddannelsen og enkeltfag

Uddannelsens samlede pris er 174.000 kr. 

Den samlede pris gælder, hvis modulerne tages på master i offentlig ledelse. Vælger man f.eks. valgfrie moduler fra andre masteruddannelser, betales den aktuelle pris for faget. Prisen varierer mellem kr. 10.500 – kr. 29.000 afhængig af antallet af ECTS-point.

 

Prisen pr. fag: 2.900 kr. pr. ECTS-point.

Bemærk at prisen for Strategisk forhandling i praksis er: 3.060 kr. pr. ECTS-point. 

 

Udgifter, der ikke er inkluderet i deltagerbetalingen

Du bør påregne cirka 2.000 kr. til materialeudgifter pr. fag (bøger, kompendier osv.). Hertil kommer udgifter til transport, konsulentydelser, internater og evt. overnatning.

Generelle regler for betaling
Hvad dækker betalingen?

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre prøveforsøg, som afholdes således:

  • Prøven, der følger umiddelbart efter faget eller modulets gennemførsel
  • Den tilhørende omprøve, hvis du ikke består den første ordinære prøve
  • Et andet ordinært prøveforsøg, som afholdes inden for et år efter første ordinære prøve
  • Hvis du ønsker at følge undervisningen igen, giver fornyet betaling af 50 % af faget/modulets oprindelige pris adgang til undervisningen. Dette forudsat, at det ønskede fag/modul oprettes, og at der er ledige pladser på holdet
  • Hvis du ved dispensation tildeles et 4. prøveforsøg koster det 1500 kr

 

Særligt for masterprojektet

I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle prøveforsøg. Ved yderligere forsøg vil en ny betaling på 50 % af den oprindelige pris blive opkrævet. Se yderligere om betingelser i fagbeskrivelsen for masterprojektet på din uddannelse.

 
Særligt ved uregelmæssigheder ved eksamen (eksamenssnyd)

Afvises en opgave eller annulleres en prøve på grund af dokumenterede uregelmæssigheder, opkræves følgende betaling, såfremt den studerende ønsker at genoptage forløbet:

  • For masterprojektet betales 50 % af den oprindelige pris
  • For skriftlige eller mundtlige prøver opkræves en betaling på 1.500 kr. pr. prøveforsøg, uden at der gives adgang til undervisningen igen.

 

Betalingsfrister

Betalingen opkræves pr. semester med følgende betalingsfrister:
Fag i foråret:  31. juli 
Fag i efteråret: 31. december

Refusion af betaling

Refusion af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig afmelding af faget/modulet til SDUs Efteruddannelse og din studiekoordinator til hbs@sam.sdu.dk inden 15. september for efterårsfag eller inden 15. februar for forårsfag. Har du deltaget i internater, fratrækkes prisen for dette inden refusion.
 

Har du udenlandsk statsborgerskab?

Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra masterstuderende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte SDUs Efteruddannelse.
 

SDUs generelle salgsbetingelser

Læs mere om SDUs salgsbetingelser. Betalingsfrist på mindre end 30 dage fra fakturadato kan påregnes ved sen tilmelding eller andre forhold såsom fejl i faktureringsadresse eller lignende.

Studiestart

Undervisningen starter op:  
Efterårsfag: Primo september  
Forårsfag: Primo februar

Du kan finde yderligere oplysninger, som fag og skema under uddannelsens opbygning 

Hvor meget tid skal du bruge på at studere?
 En klassisk masteruddannelse er tilrettelagt som et 60 ECTS deltidsstudium over to år med en arbejdsindsats på 15 ECTS-point per semester. Det svarer ca. til 20 ugentlige arbejdstimer.  På Master i offentlig ledelse  bestemmer du selv, hvor stor en arbejdsbelastning du vil påtage dig og kan ligeledes selv regulere antallet af fag op eller ned i det enkelte semester alt efter dine egne muligheder. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt (12/15 /12,5 ECTS). Der vil være internater i forbindelse med enkelte af fagene.
Studiets omfang

Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point.

ECTS står for European Credit Transfer System og er et fælles europæisk pointsystem, som gør det lettere for uddannelsesinstitutionerne i de forskellige lande at anerkende de studerendes studier i et andet land. ECTS-point beskriver det faglige indhold og tidsmæssige omfang af en videregående uddannelses enkelte studieelementer.

Læs mere hos Undervisningsministeriet

Hvor foregår undervisningen?

Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Aarhus Universitet (AU) og Syddansk Universitet (SDU). Undervisningen finder sted i begge byer.

Aarhus Universitet
Campus Fuglesangs Allé, Fuglesangs Allé 4, 8210 Aarhus V   
Nærmere oplysning om lokale får du oplyst før studiestart.

Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M
Nærmere oplysning om lokale får du oplyst før studiestart.

Universitetet har gode undervisningsfaciliteter med trådløs netadgang, kantine, studenterboghandel samt et universitetsbibliotek.

Derudover har du som masterstuderende adgang til loungen for efteruddannelse, hvor du kan slappe af i sofamiljøerne med en kop kaffe eller te. Der er grupperum og aflåste bokse til opbevaring.

 
Forbehold

Uddannelsen udbydes i henhold til Universitetsloven og bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne. Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies