Ansøgning

Adgangskrav
For at blive optaget på Master i offentlig ledelse skal ansøgeren have:
  • En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse 
  • Mindst to års relevant erhvervs- og ledelseserfaring efter gennemført adgangsgivende relevant uddannelse 
  • Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller 02 på 7-trinsskalaen.

Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav kan også søge om optagelse. Optagelse vil her være betinget af en konkret individuel vurdering.

Du kan rette henvendelse til SDUs Efteruddannelse, som besvarer spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, betaling og lignende. Ring  65 50 10 54 eller brug kontaktformularen

Ansøgningsfrister
  • Efterårssemester: 1. maj
  • Forårssemester: 1. november - Ansøgningsfristen er udvidet til 5. december 2019
Ansøgning for nye studerende

Når du søger optagelse på Master i offentlig ledelse, skal du udfylde det elektroniske skema i ansøgningsportalen

Vejledning
  • Hav den dokumentation, der er beskrevet under adgangskravene, klar som PDF-dokumenter
  • Vælg uddannelsen i listen nederst i billedet
  • Klik på "Videre til opret ansøgning" for at starte ansøgningsforløbet
  • Angiv fagtitel og fagkode for hvert enkelt fag du ønsker at deltage på. 
Ansøgning for igangværende studerende

Du søger enkeltfag via den digitale blanket , der åbnes for ansøgning den 1. april

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies