Skip to main content

Ansøgning

For at blive optaget på Master i offentlig ledelse skal ansøgeren have:
  • En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse 
  • Mindst to års relevant erhvervs- og ledelseserfaring efter gennemført adgangsgivende relevant uddannelse 
  • Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller 02 på 7-trinsskalaen.

Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav kan også søge om optagelse. Optagelse vil her være betinget af en konkret individuel vurdering.

Du kan rette henvendelse til SDUs Efteruddannelse, som besvarer spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, betaling og lignende. Ring  65 50 10 54 eller brug kontaktformularen

  • Efterårssemester: 1. maj
  • Forårssemester: 1. november
Ansøg

For at søge om optagelse skal du udfylde det elektroniske skema i ansøgningsportalen

 
Vejledning til ansøgning

Hav følgende dokumentation klar:

  • CV + Eksamensbevis

Se i denne video, hvordan du ansøger med NemId (anbefales)
Se i denne video, hvordan du ansøger uden NemId.

Der er åben for tilmelding i Ansøgningsportalen fra den 1. oktober

Uddannelsen udbydes i henhold til Universitetsloven og bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne. Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde  og til ikke at oprette hold. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.

Sidst opdateret: 15.12.2020