Ansøgning

Adgangskrav
For at blive optaget på Master i offentlig ledelse skal ansøgeren have:
  • En relevant kandidat-, bachelor- eller professionsbacheloruddannelse eller en tilsvarende mellemlang videregående uddannelse eller diplomuddannelse 
  • Mindst to års relevant erhvervs- og ledelseserfaring efter gennemført adgangsgivende relevant uddannelse 
  • Tilstrækkelige færdigheder i engelsk til at følge og forstå faglitteratur på engelsk og følge engelsksproget undervisning

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller 02 på 7-trinsskalaen.

Ansøgere, der ikke opfylder de formelle adgangskrav kan også søge om optagelse. Optagelse vil her være betinget af en konkret individuel vurdering.

Du kan rette henvendelse til SDUs Efteruddannelse, som besvarer spørgsmål om adgangskrav, ansøgningsprocedurer, betaling og lignende. Ring  65 50 10 54 eller brug kontaktformularen

Ansøgningsfrister
  • Efterårssemester: 1. maj
  • Forårssemester: 1. november 
Ansøgning for nye studerende

Når du søger optagelse på Master i offentlig ledelse, skal du udfylde det elektroniske skema i ansøgningsportalen

Vejledning
  • Hav den dokumentation, der er beskrevet under adgangskravene, klar som PDF-dokumenter
  • Vælg uddannelsen i listen nederst i billedet
  • Klik på "Videre til opret ansøgning" for at starte ansøgningsforløbet
  • Angiv fagtitel og fagkode for hvert enkelt fag du ønsker at deltage på.

 

Undervisningsplan finder du her – fagbeskrivelserne ligger her 


Obligatorisk fag: For studerende der ønsker at tage hele uddannelsen, optag fra foråret 2019:

B770014101 Introduktion til Master i offentlig ledelse, 2,5 ECTS – hold 1, undervisning Aarhus Universitet 
B770014101 Introduktion til Master i offentlig ledelse, 2,5 ECTS – hold 2, undervisning Syddansk Universitet

 
Grundfag

Undervisning på Syddansk Universitet, Odense (SDU):
B770033101 Digital forvaltning og persondata, 5 ECTS
B770001101 Metode, 5 ECTS (Faget udbydes med undervisning på SDU, skulle det blive nødvendigt at oprette et hold 2, vil dette blive undervisning på AU. Tilkendegiv om du - hvis dette bliver muligt - vil foretrække hold 1 på SDU eller hold 2 på AU)
B770004101 Organisationsteori, 5 ECTS
B770005101 Offentlig økonomistyring, 5 ECTS
Undervisning på Aarhus Universitet (AU):
B770012101 Nye organisationsformer i den offentlige sektor, 5 ECTS

Ledelsesfag

Undervisning på Syddansk Universitet, Odense (SDU):
B770032101 Ledelse af samskabelse, 5 ECTS
B770008101 Strategisk kommunikation, 5 ECTS
Undervisning på Aarhus Universitet (AU):
B770002101 Effektiv ledelse i den offentlige sektor, 5 ECTS (Der er internat på faget. Den studerende afholder selv udgiften til internat)
B770003101 Innovationsledelse, 5 ECTS
B770010101 Ledelse af ledere, 5 ECTS
B770011101 Ledelse: Incitamenter, motivation og normer, 10 ECTS (Der er internat på faget. Den studerende afholder selv udgiften til internat)
B770029101 Sundhedsledelse og -politik, 5 ECTS
B770013101 Udvikling af personlig ledelsespraksis: Udvikling af dig som leder!, 10 ECTS (Der er internat på faget. Den studerende afholder selv udgiften til internat)


Oprettelse af de enkelte fag sker under forudsætning af fornøden tilmelding. Hvis der ikke er de fornødne tilmeldinger, kan universiteterne beslutte ikke at oprette faget for indeværende semester. Vær selv opmærksom på, at fag, du ønsker at følge, ikke ligger på samme datoer. Pga. det store fagudbud vil fag i Odense/Aarhus blive udbudt på samme datoer.

Såfremt du ikke bliver optaget på det/de ønskede fag, vil vi kontakte dig med tilbud om alternativer. Hvis der er flere ansøgere til et fag end pladser, vil nuværende studerende blive prioriteret frem for nye ansøgere til uddannelsen. Er der flere rettidige ansøgninger fra nuværende studerende end pladser, vil pladserne bliver tildelt ud fra en samlet vurdering, hvori indgår den enkeltes optagelsestidspunkt, hvor langt denne er i sit studium og den studerendes ønske om fag. 

Ansøgning for igangværende studerende

Du søger enkeltfag via den digitale blanket

 

Undervisningsplan finder du her – fagbeskrivelserne ligger her 


Obligatorisk fag: For studerende der ønsker at tage hele uddannelsen, optag fra foråret 2019:

B770014101 Introduktion til Master i offentlig ledelse, 2,5 ECTS – hold 1, undervisning Aarhus Universitet 
B770014101 Introduktion til Master i offentlig ledelse, 2,5 ECTS – hold 2, undervisning Syddansk Universitet

 
Grundfag

Undervisning på Syddansk Universitet, Odense (SDU):
B770033101 Digital forvaltning og persondata, 5 ECTS
B770001101 Metode, 5 ECTS (Faget udbydes med undervisning på SDU, skulle det blive nødvendigt at oprette et hold 2, vil dette blive undervisning på AU. Tilkendegiv om du - hvis dette bliver muligt - vil foretrække hold 1 på SDU eller hold 2 på AU)
B770004101 Organisationsteori, 5 ECTS
B770005101 Offentlig økonomistyring, 5 ECTS
Undervisning på Aarhus Universitet (AU):
B770012101 Nye organisationsformer i den offentlige sektor, 5 ECTS

Ledelsesfag

Undervisning på Syddansk Universitet, Odense (SDU):
B770032101 Ledelse af samskabelse, 5 ECTS
B770008101 Strategisk kommunikation, 5 ECTS
Undervisning på Aarhus Universitet (AU):
B770002101 Effektiv ledelse i den offentlige sektor, 5 ECTS (Der er internat på faget. Den studerende afholder selv udgiften til internat)
B770003101 Innovationsledelse, 5 ECTS
B770010101 Ledelse af ledere, 5 ECTS
B770011101 Ledelse: Incitamenter, motivation og normer, 10 ECTS (Der er internat på faget. Den studerende afholder selv udgiften til internat)
B770029101 Sundhedsledelse og -politik, 5 ECTS
B770013101 Udvikling af personlig ledelsespraksis: Udvikling af dig som leder!, 10 ECTS (Der er internat på faget. Den studerende afholder selv udgiften til internat)

Uafhængig af geografi

B770015101 Metode-supplement Forskningsdesign, 3 ECTS
B770016101 Masterprojekt, 12 ECTS
B770017101 Masterprojekt, 15 ECTS


Oprettelse af de enkelte fag sker under forudsætning af fornøden tilmelding. Hvis der ikke er de fornødne tilmeldinger, kan universiteterne beslutte ikke at oprette faget for indeværende semester. Vær selv opmærksom på, at fag, du ønsker at følge, ikke ligger på samme datoer. Pga. det store fagudbud vil fag i Odense/Aarhus blive udbudt på samme datoer.

Såfremt du ikke bliver optaget på det/de ønskede fag, vil vi kontakte dig med tilbud om alternativer. Hvis der er flere ansøgere til et fag end pladser, vil nuværende studerende blive prioriteret frem for nye ansøgere til uddannelsen. Er der flere rettidige ansøgninger fra nuværende studerende end pladser, vil pladserne bliver tildelt ud fra en samlet vurdering, hvori indgår den enkeltes optagelsestidspunkt, hvor langt denne er i sit studium og den studerendes ønske om fag. Ved tilmelding til Masterprojektet sender vi dig et link til en blanket til vejlederaftale. 

Er der ledige pladser efter ansøgningsfristen?

Efter ansøgningsfristen er du velkommen til at kontakte os og høre nærmere om eventuelle ledige pladser.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies