Uddannelsens opbygning

Master of Business Administration er tilrettelagt som et toårigt deltidsstudie, men er modulopbygget og indeholder derfor en betydelig grad af fleksibilitet. Det betyder, at studiet kan forlænges i op til seks år, hvis du ønsker det. 

Studerende, der blot ønsker at gennemføre og består 1. og 2. semester kan få udstedt et uddannelsescertifikat, Certificate in Business Administration, herfor svarende til 30 ECTS eller halvdelen af uddannelsen.

Uddannelsen består af:
 • Seks obligatoriske fag
 • Tre valgfrie fag
 • Et masterprojekt 
Opbygning

Alle fag udgør 5 ECTS- point og Masterprojektet 15 ECTS-point. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point.  

 

 Fag og aktiviteter

1. semester      
(Efterår)

 

Tre obligatoriske fag:

 • Strategi og forretningsforståelse 
 • Konkurrence og markeder 
 • Organisationsanalyse og –design 

 2. semester 
(Forår)

 

Tre obligatoriske fag:

 • Økonomistyring 
 • Markedsrelationer 
 • Certifikatprojekt 

3. semester

 

Eksempler på valgfag i efteråret 

 • Business Performance Management 
 • Forretningsudvikling med design og co-creation
 • Human Resource Management 
 • Innovation Management 

Eksempler på valgfag i foråret

 • Forandringsledelse 
 • Innovationsstrategi og forretningsmodeludvikling 
 • Strategisk kommunikation 

4. semester    

 • Masterprojekt
Fagbeskrivelser
Skema
Studieordning

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

Eksamen
Masterprojekt