Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af:
  • Seks obligatoriske fag
  • Tre valgfrie fag
  • Afsluttende masterprojekt 

De juridiske rammer og regler for faget finde du i fagbeskrivelserne.

Herunder kan du se de enkelte undervisningsdage.  Den detaljerede plan  for det enkelte fag finder du på ItsLearning .

Undervisningsplanen opdateres januar og september.  

 

1. semester | Efterår 2021  
 Introduktion for nye studerende | 1. september kl. 11.30-19.00
1. semester | Efterår 2021 
Konkurrence og markeder Organisationsanalyse
og  -design 
Strategi og Forretningsforståelse 
02.09
30.09
04.11
25.11

kl. 9.15-17.30
03.09
02.10
05.11
27.11

kl. 9.15-17.30
04.09
01.10
06.11
26.11

kl. 9.15-17.30
Eksamen 
15. december  2021
Eksamen
10. januar 2022
Eksamen 
4. januar 2022
3. semester | Efterår 2021 
Business Performance Management  Human Resource Management  Forretningsudvikling
med design og
co-creation 
16.09
09.10
12.11
02.12

kl. 9.15-17.30
17.09
07.10
13.11
03.12

kl. 9.15-17.30
18.09
08.10
11.11
04.12

kl. 9.15-17.30
Eksamen
10. januar 2022 
Eksamen
14. januar 2022
Eksamen
21. januar 2022

 

 2. semester | Forår 2022
Økonomistyring Markedsrelationer Metodeprojekt 
10. 02
05.03
25.03
21.04


kl. 9.15-17.30
11.02
04.03
26.03
22.04  


kl. 9.15-17.30
07.01 | Indlevering af emne
12.01
13.01
14.01
18.01 | Vejleder tildeles

kl. 9.15-17.30
Eksamen
24.05 | Aflevering
08+09.06 | Mundtlig
Eksamen
31.05 | Aflevering
22+23.06 | Mundtlig
Eksamen
18.05 | Aflevering
14+15+16.06 | Mundtligt
 3. semester | Forår 2022
Forandringsledelse 
Strategisk kommunikation 
Innovationsstrategi og
forretningsmodeludvikling  
05.02
18.03
09.04
06.05

kl. 9.15-17.30
03.02 (forbehold for ændring)
19.03
07.04
05.05

kl.  9.15-17.30
04.02
17.03
08.04
07.05

kl. 9.15-17.30
Eksamen
10.06 | Aflevering
Eksamen
17.06 | Aflevering 
Eksamen
03.06 | Aflevering

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

 

Sidst opdateret: 02.09.2021