Praktiske oplysninger

I hvert af de tre første semestre vil der være 3-4 undervisningsmoduler på SDU i Odense, med undervisning fra torsdag til lørdag.  Undervisningen vil blive suppleret med online-baseret vejledning og brug af digitale hjælpemidler.

MitSDU kan du læse mere om, hvordan undervisningen er tilrettelagt.

Undervisningen i forbindelse med masterafhandlingen består af to en-dagsseminarer suppleret med individuel vejledning og gruppevejledning.

Studiestart

Næste studiestart er i september 2021.

Varighed

2 år på deltid, med et samlet omfang af 60 ECTS

Sted

Undervisningen udbydes på SDU i Odense.

Pris

Prisen for hele uddannelsen er kr. 48.000,-. For kurser, der tages som enkeltfag, er prisen kr. 800,- pr. ECTS. 

Du må derudover påregne udgifter til undervisningsmaterialer samt eventuelle udgifter til transport og overnatning. 

Forbehold

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (for eksempel manglende underviserressourcer) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af kvalificerede ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl, samt uforudsete hændelser.