Introduktion til uddannelsen

På SDU er uddannelsen forankret på Institut for Matematik og Datalogi, som sikrer en forskningsbaseret uddannelse i matematik. Instituttet huser desuden forskningscentret Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring, som vil bidrage med forskningsbaseret viden om didaktik.

Masteruddannelsen har et omfang af 60 ECTS og er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over to år. Tilrettelæggelsen af undervisningen og valget af undervisningsformer tager hensyn til, at du som studerende kan have et fuldtidsjob ved siden af studiet.

Uddannelsen har til formål at give dig faglige kompetencer til at undervise i matematik på de gymnasiale uddannelser EUX, HF, HHX, HTX og STX. Der er desuden taget højde for ændringerne i den seneste gymnasiereform. For eksempel har uddannelsen et kursus i diskret matematik, som er et nyt fagområde i den seneste læreplan. Masteruddannelsen har endvidere fokus på understøttende anvendelse af IT i undervisningen.

Undervisningen er tilrettelagt i koncentrerede forløb. Der vil være 3-4 undervisningsmoduler per semester med tilstedeværelse på SDU, typisk fra torsdag eftermiddag til lørdag. Derudover er uddannelsen tilrettelagt som fjernundervisning, blandt andet med digitale undervisningsmaterialer i form af videoer og elektroniske opgaver, som du kan arbejde med hjemmefra, med vejledning fra den ansvarlige underviser.

Det er muligt at læse uddannelsens kurser enkeltvis.