Kompetenceprofil

Med en mastergrad i matematik opnår du desuden en række kompetencer, så du selvstændigt kan anvende faget i komplekse sammenhænge, herunder:

  • analysere en matematisk problemstilling med anvendelse af tankegange, ræsonnementer og repræsentationsmåder, der er karakteristiske for matematik.
  • perspektivere faglige indsigter og belyse matematikkens samspil med den historiske, kulturelle og teknologiske udvikling.
  • kunne udvikle og behandle matematiske modeller og kritisk kunne diskutere deres gyldighed.
  • formidle matematikfaglige emner til en udvalgt målgruppe og inddrage visuelle eller beregningstekniske hjælpemidler.