Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Følgende uddannelser opfylder kravene - listen er ikke udtømmende:

 • Civilingeniøruddannelse i Bioteknologi fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Medicinsk bioteknologi fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Kemi fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Matematik og teknologi fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Materialeteknologi fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Byggeri fra Aarhus Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Byggeteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Bygningsdesign fra Danmarks Tekniske Universitet
 • Civilingeniøruddannelse i Fysik og teknik fra Syddansk Universitet
 • Kandidatuddannelse med centralt fag i Fysik
 • Kandidatuddannelse med centralt fag i Datalogi fra Københavns Universitet eller Aarhus Universitet
 • Kandidatuddannelse i Økonomi (cand.polit.) fra Københavns Universitet
 • Kandidatuddannelse i Erhvervsøkonomi og matematik (cand. merc.(mat)) fra Copenhagen Business School

Derudover skal du have mindst to års relevant erhvervserfaring med undervisning på gymnasiale uddannelser, eller tilsvarende ansættelser med fokus på formidling og anvendelse af matematik.

Du kan måske alligevel optages på masteruddannelsen, selvom du ikke har bestået en af de ovenfor nævnte kandidatuddannelser. Vi vil i så fald skønne ud fra en individuel vurdering , om du har faglige forudsætninger, der skal til,  for at du vil kunne opnå de faglige mindstekrav ved at tage masteruddannelsen. Kravet om en bestået kandidatuddannelse og to års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende uddannelse er dog ufravigeligt.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker en forhåndsgodkendelse af dine individuelle kvalifikationer – eller hvis du i øvrigt er i tvivl om, hvorvidt du kan optages på uddannelsen eller ej.

Krav om dansk

Ansøgere med udenlandsk eksamen skal endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens fire delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller karakteren 02 eller derover på 7-trinsskalaen.

Krav om engelsk

Det forudsættes, at ansøgerne har læsefærdigheder i engelsk, da der vil være kursuslitteratur på engelsk.

Ansøgningsfrister

Du kan søge om optagelse på enkeltfag på uddannelsens 3. semester i efteråret 2020. Ansøgningsfristen er 1. juni 2020.

Find mere information om fagene under uddannelsens opbygning.

Optagelse på hele uddannelsen

Hvis du ønsker at tage hele masteruddannelsen i matematik, er næste studiestart 1. september 2021.

 

Ansøgningsskema til hele uddannelsen

Der er ikke optag på hele uddannelsen i 2020.

Næste studiestart på hele uddannelsen er 1. september 2021.

Ansøgningsskema til enkeltfag

Hvis du udelukkende ønsker at tage et eller flere enkeltfag på masteruddannelsen i matematik, men ikke ønsker at tage hele uddannelsen, skal du udfylde ansøgningsskemaet for enkeltfag i ansøgningsportalen.

Vejledning

 • Vælg uddannelsen i listen nederst i billedet.
 • Klik på "Videre til opret ansøgning" for at starte ansøgningsprocessen.