Uddannelsens opbygning

Master i offentlig kvalitet og ledelse er tilrettelagt som et toårigt deltidsstudie, men er modulopbygget og indeholder derfor en betydelig grad af fleksibilitet. Det betyder, at studiet kan forlænges i op til seks år, hvis du ønsker det.

Uddannelsen består af:
 • En introduktionsweekend
 • Syv obligatoriske fag
 • En uges sommeruniversitet
 • Et valgfrit fag
 • Et masterprojekt 
Opbygning

Alle fag udgør 5 ECTS- point og Masterprojektet 15 ECTS-point. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 

 Tryk på det enkelte fag for at læse fagbeskrivelsen

 

 Fag og aktiviteter

1. semester      
(Efterår)

 

 • Introduktionsweekend
 • Videnskabsteori og metode
 • Kvalitet og kvalitetsledelse
 • Økonomisk forståelse og incitamenter

 2. semester 
(Forår)

 

 • Kvalitetsudvikling og implementering
 • Moderne offentlig ledelse
 • Sundhedsjura

3. semester
(Efterår)

 

 • Sommeruniversitet
 • Evaluering 
 • Et valgfrit fag


Eksempler på valgfrie moduler i efteråret 2019

 • Brugerperspektiv og brugerinddragelse
 • Strategisk kommunikation
 • Studieophold  

4. semester    

 • Masterprojekt
Fagbeskrivelser
Skema

Få overblik over de enkelte undervisningsdage. 

 
Skemaer for MPQM efterårssemester
 1. semester | efterår 2020  

3. semester | efterår 2020 

Skemaer for MPQM forårssemester

2. semester | forår 2020
4. semester | forår 2020

 

Studieordning

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

Eksamen
Masterprojekt