Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af:
  • En introduktionsweekend
  • Syv obligatoriske fag
  • En uges sommeruniversitet
  • Et valgfrit fag
  • Et masterprojekt 

De juridiske rammer og regler for faget finde du i fagbeskrivelserne. 

Herunder kan du se de enkelte undervisningsdage.  Den detaljerede plan  for det enkelte fag finder du på ItsLearning.

Undervisningsplanen opdateres januar og september.  

 

1. semester | Efterår 2021
Introweekend | 20+21. august  kl. 9.15-16.30
1. semester | Efterår 2021 
Videnskabsteori og metode Kvalitet og kvalitetsledelse  Økonomisk forståelse og incitamenter 
10.09
25.09
15.10
13.11

kl. 9.15 - 16.30
11.09
01.10 
16.10
26.11

kl. 9.15 - 16.30
24.09
02.10
12.11
27.11

kl. 9.15 - 16.30
Eksamen
13.12 2021
16.12 2021
Eksamen
17.01 2022
27.01 +28.01 2022
Eksamen
06.01 2022
 
3. semester | Efterår 2021 
Sommeruniversitet Strategisk kommunikation Brugerperspektiver og brugerindragelse Evaluering
23.08
24.08
25.08
26.08
27.08 

Internat
03.09
18.09
15.10
06.11


kl. 9.15 - 16.30
04.09
08.10
16.10
19.11


kl. 9.15 - 16.30
17.09
09.10
05.11
20.11


kl. 9.15 - 16.30
Eksamen
26.08 2021 
Eksamen
10.01 2022
11.01 2022
Eksamen
21.01 2022
Eksamen
17.12 2021 
  2. semester | Forår 2022
Kvalitetsudvikling og implementering
v/Søren Voxted
Moderne offentlig ledelse 
v/Kurt Klaudi Klausen 
Sundhedsjura 
v/Kent Kristensen
04.02
11.03
25.03
23.04

kl. 9.15-16.30
05.02
26.02
26.03
20.05

kl. 9.15-16.30
25.02
12.03
22.04
21.05

kl. 9.15-16.30
Eksamen
22.06 | Aflevering
Eksamen
30.06 | Aflevering
Eksamen
09.06 | Aflevering
16+17.06 | Mundtlig

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

Sidst opdateret: 02.09.2021