Skip to main content

Praktiske oplysninger

Nedenfor finder du informationer og hjælp til alt det praktiske i forbindelse med studiet og studiestart.  

Nyttige informationer – før du søger ind

Uddannelsens samlede pris er 144.900 kr.

Den samlede pris gælder, hvis modulerne tages på master i offentlig kvalitet og ledelse. Vælger man f.eks. valgfrie moduler fra andre masteruddannelser, betales den aktuelle pris for faget. Prisen varierer mellem kr. 10.500 – kr. 29.000 afhængig af antallet af ECTS-point.

Fag fordelt på semester ECTS-point Pris i kr.
1. semester 36.225,-
Introduktionsweekend 0
0,-
Videnskabsteori og metode 5
12.075,-
Kvalitet og kvalitetsledelse  5 12.075,-
Økonomisk forståelse og incitamenter
5
12.075,-


2. semester
36.225,-
Kvalitetsudvikling og implementering 5
12.075,-
Moderne offentlig ledelse 5 12.075,-
Retlige rammer
5
12.075,-3. semester
36.225,-
Sommeruniversitet 5 12.075,-
Evaluering
5
12.075,-
Et valgfrit modul
5
12.075,-
4. semester
36.225,-
Masterprojekt 15
36.225,-I ALT 60
144.900,-

Du skal desuden påregne cirka 10.000 kr. i udgifter til materialer, transport samt overnatning.

 

Pris på enkeltfag

Ønsker du at tage et enkeltfag på MPQM, betales 12.075 kr. pr. fag á 5 ECTS. Kontakt gerne studiekoordinator for vejledning vedrørende dine muligheder.

Hvad dækker betalingen?

Betalingen dækker din deltagelse i undervisningen én gang samt potentielt tre prøveforsøg, som afholdes således:

 • Prøven, der følger umiddelbart efter faget eller modulets gennemførsel
 • Den tilhørende omprøve, hvis du ikke består den første ordinære prøve
 • Et andet ordinært prøveforsøg, som afholdes inden for et år efter første ordinære prøve
 • Hvis du ønsker at følge undervisningen igen, giver fornyet betaling af 50 % af faget/modulets oprindelige pris adgang til undervisningen. Dette forudsat, at det ønskede fag/modul oprettes, og at der er ledige pladser på holdet
 • Hvis du ved dispensation har fået et 4. gangs forsøg koster det 1500 kr

 

Særligt for masterprojektet

I forbindelse med masterprojektet dækker betalingen et studieår og to potentielle prøveforsøg. Ved yderligere forsøg vil en ny betaling på 50 % af den oprindelige pris blive opkrævet. Se yderligere om betingelser i fagbeskrivelsen for masterprojektet på din uddannelse.

 
Særligt ved uregelmæssigheder ved eksamen (eksamenssnyd)

Afvises en opgave eller annulleres en prøve på grund af dokumenterede uregelmæssigheder, opkræves følgende betaling, såfremt den studerende ønsker at genoptage forløbet:

 • For masterprojektet betales 50 % af den oprindelige pris
 • For skriftlige eller mundtlige prøver opkræves en betaling på 1.500 kr. pr. prøveforsøg, uden at der gives adgang til undervisningen igen.

 

Betalingsfrister

Betalingen opkræves pr. semester med følgende betalingsfrister:
Fag i foråret:  31. december  
Fag i efteråret: 31. juli

OBS: Husk at meddele Mastersekretariatet om evt. ændringer i betalingen herunder EAN nummer mv. Dette for at sikre at fakturaen bliver sendt korrekt, således at man får adgang til undervisningen samt eksamen. 

Refusion af betaling

Refusion af betaling kan finde sted i forbindelse med skriftlig afmelding af faget/modulet til SDUs Efteruddannelse og din studiekoordinator til mpqm@sam.sdu.dk inden 15. september for efterårsfag eller inden 15. februar for forårsfag. Har du deltaget i internater, fratrækkes prisen for dette inden refusion.
 

Har du udenlandsk statsborgerskab?

Universitetet kræver fuld deltagerbetaling fra masterstuderende fra lande uden for EU/EØS. Dette gælder dog ikke for studerende med permanent opholdstilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt ophold i Danmark. Ønsker du yderligere information kan du kontakte SDUs Efteruddannelse.
 

SDUs generelle salgsbetingelser

Læs mere om SDUs salgsbetingelser. Betalingsfrist på mindre end 30 dage fra fakturadato kan påregnes ved sen tilmelding eller andre forhold såsom fejl i faktureringsadresse eller lignende.

Introduktionsweekend for nye studerende:  Medio august

Undervisningen starter op:
Efterårsfag: Primo september 
Forårsfag: Primo februar

Undervisning  foregår på:

Syddansk Universitet
Campusvej 55, 5230 Odense M
Nærmere oplysning om lokale får du oplyst før studiestart.

Universitetet har gode undervisningsfaciliteter med trådløs netadgang, kantine, studenterboghandel samt et universitetsbibliotek.

Derudover har du som masterstuderende adgang til loungen for efteruddannelse, hvor du kan slappe af i sofamiljøerne med en kop kaffe eller te. Der er grupperum og aflåste bokse til opbevaring.

Som studerende på master i offentlig kvalitet og ledelse har du mulighed for at søge midler til studenteraktiviteter via ekskursionskontoen under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Læs mere om ekskursionskontoen

Studiehåndbog - når du er optaget

For at blive studieklar skal du som det første have et studiekort. Du bestiller studiekortet med dit nem-ID. Hvis du ikke har NemID, skal du vente på de adgangskoder, som du får tilsendt på mail kort tid efter du har søgt ind på uddannelsen. 

Det er vigtigt, at du hurtigst muligt uploader et foto af dig selv og bestiller dit studiekort. Studiekortet skal du bruge, når du logger på SDU’s IT-systemer, til adgang uden for åbningstid på Campus, til loungen, til at udprint på Campus, og når du går til eksamen som legitimation. På studiekortet fremgår dit eksamensnummer også. Studiekortet bliver fremsendt med post.

Hvis du oplever problemer med bestilling af studiekort, adgang til it-systemer eller mister dit studiekort, så kontakt Servicedesk på tlf. 65 50 29 90.

Din studentermail er den officielle mailadresse, som bliver brugt af universitetet til generel information til alle studerende. Mastersekretariatet sender specifik information, svar på ansøgninger og deadlines til din studentermail, så det er derfor meget vigtigt, at du tjekker mailen ofte. 

SDU anbefaler af persondatamæssige grunde desuden, at du bruger din studentermail frem for din arbejdsmail til kommunikation med universitetet.

Vigtig information vedrørende studiet, herunder aflysninger, kan også findes på den enkelte uddannelses hjemmeside eller på ItsLearning.

Som studerende på SDU er det vigtigt, at du har adgang til en række af universitetets IT-systemer herunder din SDU-mail, kursustilmelding og universitets e-læringsportal ItsLearning. Når du har modtaget dit studiekort, skal du bruge dit eksamensnummer til at oprette adgang til SDU’s IT-systemer.

For at få brugernavn og adgangskode til IT-systemerne skal du aktivere din bruger-konto. I løbet af et par dage kommer der en mail om universitets IT-faciliteter, herunder din personlige SDU-mailadresse. Hvis du ikke modtager mailen inden for en uge, eller hvis du oplever problemer med log-in osv.  kan du henvende dig til IT-service Support på servicedesk@sdu.dk eller tlf. 65 50 29 90. Du vil også ved studiestart blive introduceret til de forskellige IT systemer.

Du kan bruge dit studiekort til at få adgang til SDU uden for normale åbningstider. Studiekortet aktiveres ved dørene, hvor du indtaster en valgfri firecifret adgangskode. Derefter kan du bruge studiekortet hver gang, at du vil ind på universitet uden for åbningstiderne.

Fredage efter kl. 15 og lørdage kan vagter tilkaldes på tlf. 65 50 88 88 eller 65 50 23 00.

Om lørdagen er det desuden muligt at kontakte Mastersekretariatets studentermedhjælpere på tlf. 60 11 33 27 i tidsrummet 8.00 - 13.00.

Syddansk Universitetsbibliotek er et offentligt bibliotek, der primært fungerer som videncenter for studerende samt ansatte på SDU og giver adgang til:

 • bøger
 • tidsskrifter
 • aviser
 • mikrofilm
 • en række elektroniske ressourcer og online databaser

 

Elektroniske ressourcer

Du er som studerende automatisk oprettet som låner, og kan med dit SDU email og password bestille og downloade bibliotekets materialer og e-ressourcer på bibliotekets hjemmeside.

Skal du finde specifikke elektroniske artikler fra dine læseplanener og har brug for hjælp, så kig på vores vejledning til at finde elektroniske artikler.

Skal du i gang med at finde litteratur og information, kan du få udbytte af libguiden Virksomheds- og markedsinformation, hvor du finder nem adgang og korte videoer til relevante databaser. 
Læser du på MPQM eller MR, så kig også på libguiden Sundhedsvidenskab.

Oplever du problemer med at få adgang til de elektroniske ressourcer og databaser, så kontakt Licenskontoret på mail e-tss@bib.sdu.dk eller på tlf. 6550 2632.

 

Kurser og events

På nogle masterstudier kan der være planlagt kurser i forbindelse med din masteropgave. Er dette ikke tilfældet tilbyder biblioteket kurser og events, som kan understøtte dig i din studiestart.
I forbindelse med din masteropgave tilbyder biblioteket en 2-timers workshop (online eller fysisk) med oplæg og søgning på eget emne i relevante databaser (efter aftale og ved min. 3 deltagere). Kontakt Jette Jorsal på jejo@bib.sdu.dk.

 

Kontakt

Har du spørgsmål, kan du kontakte bibliotekets informationssal på tlf. 65 50 26 22 eller skrive til infosal@bib.sdu.dk.

Itslearning er portalen med alle dine fag samt dit personlige on-line rum.

denne side kan du se, hvordan du kommer i gang med at bruge itslearning og hvilke muligheder, der findes på e-læringsplatformen.

Loungen er placeret ved siden af SDUs hovedindgang og er mødested for efteruddannelsesstuderende. Du har adgang til loungen med dit studiekort, som scannes  ved indgangen til loungen.  I loungen har du mulighed for at hænge dit overtøj og opbevare dine værdier i skabene. Frokosten bliver ofte serveret i loungen, og du kan altid tage dig en kop kaffe eller te.

Der er ligeledes rig mulighed for gruppearbejde i grupperummene.  På nederste etage er der mødelokaler og båse, hvor du kan finde arbejdsro før eller efter undervisningen.  Loungen kan bruges til undervisning og fremlæggelser, ja sågar eksaminer. 

For at booke et af grupperummene til møder skal du sende en mail til mastersekretariatet@sdu.dk. 

Det er gratis at parkere på parkeringsarealerne ved SDU på Campusvej, men det er ikke gratis i området ved Cortex Park og Campuskollegiet, så vær opmærksom på skiltningen uanset, hvor du parkerer. Hvis reglerne ikke bliver overholdt, udstedes der p-afgifter.

Du kan finde den nærmeste parkeringsplads og lokaler  på maps.sdu.dk eller på App. 

I tidsrummet 9.00-15.00 kan det være svært at finde en parkeringsplads, så kom i god tid. Letbanebyggeri kan pt. betyde længere rejsetider i Odense. 

Til undervisningen vil der være let  forplejning. Dette dækker over morgenmad, frokost og kage samt vand, kaffe og the. Derudover findes  andre muligheder for forplejning. Den store kantine og spiseområde kan findes på Gydehutten, som er den lange brede vej, når man fortsætter videre lige ud fra Campustorvet/loungen. 

Læs mere om åbningstider, menu med på SDU  kantinernes hjemmeside.

Hvis du mangler overnatning i Odense eller en af de andre Campusbyer, kan du opnå rabat ved at kontakte SDUs boligformidling på bolig@sdu.dk . Mailen skal indeholde følgende oplysninger: navn, mail, ankomst, afrejse, ønsket indkvarteringsform (hotel, B og B, osv.)og betalings information, i form af egenbetaling eller via EAN eller CVR nummer på arbejdspladsen.

Academic Books sælger bøger til studerende og ansatte på SDU. Ved semesterstart skal du kontakte Academic Books på: sdu@academicbooks.dk, hvis du ønsker at få tilsendt den samlede semesterlitteratur.

Studerende får 10 % studierabat på studierelevante bøger (gælder ikke nedsatte bøger). Når der i læseplanerne nævnes kompendier, kan materialet kun købes gennem Academic Books, og der gives ikke rabat på kompendier.

Du kan også bestille dine bøger selv ved at oprette en brugerprofil på Academic Books' hjemmeside. Under menuen ”Pensumlister” kan du finde litteratur specifikt for din uddannelse, efterhånden som det bliver indberettet fra Mastersekretariatet.

Akademisk introduktion - om at læse på universitetet

Studieordningen på din uddannelse er udarbejdet af et studienævn og godkendt af et fakultet. Den regulerer dit studieforløb og beskriver  regler, rammer, kompetencer og meget mere for dit studie. Du kan se studieordningen på studiets hjemmeside.

Fagbeskrivelserne er en del af studieordningen. Her beskrives fagene detaljeret med formål, læringsmål, eksamensform osv. Du kan se fagbeskrivelserne på studiets hjemmeside. 

Det fremgår i undervisningsplanen, hvor og hvornår undervisningen foregår. Dette kan ses på hjemmesiden eller på ItsLearning i god tid før studiestart.
Læseplanen/studieguiden er en detaljeret beskrivelse af pensum og litteratur for hvert enkelt undervisningsmodul. Læseplanen/studieguiden for hvert enkelt fag vil du kunne se på ItsLearning.

Skal du finde specifikke elektroniske artikler fra dine læseplanener og har brug for hjælp, så kig på vores vejledning til at finde elektroniske artikler.

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af forelæsninger, dialog, diskussion og gruppearbejde, hvor du som studerende både selvstændigt og i grupper udarbejder oplæg til diskussion. Cases anvendes i udstrakt grad, og praksis inddrages på forskelligvis i al undervisning. Undervisning kan suppleres af on-line aktiviteter og gruppeopgaver imellem undervisningen.  

Individuel vejledning tilbydes ved skrivning af masterprojektet og i nogle tilfælde ved andre typer opgaveskrivning. Det vil fremgå af fagbeskrivelsen, hvor meget vejledning der tilbydes.

Masterprojektet afslutter hele uddannelsen, og det er en større skriftlig opgave skrevet på baggrund af aktuelle udfordringer i egen arbejdspraksis. Opgaven forsvares mundtligt.

Evaluering af undervisning

Der er et stort fokus på evaluering af undervisningen efter hvert semester. Dette foregår digitalt, i det et link bliver sendt til din studentermail et par dage før faget afsluttes. Den skriftlige evaluering kan suppleres af en mundtlig evaluering sidste undervisningsgang.  Den fagansvarlige udarbejder en handlingsplan med forhold, der skal forbedres til næste gang. Denne drøftes i studienævnet og bruges af studieleder, når næste semester tilrettelægges. Svarprocenter og tilfredshed offentliggøres på hjemmesiden.

Du får oftest kontakt med studienævnet, når der er individuelle og ofte personlige eller særlige forhold, som der skal dispenseres fra  eller ændres ift. de almindelige regler omtalt i studieordningerne eller i fagbeskrivelserne.  

Studienævnet sikrer ligeledes, at dine rettigheder som studerende overholdes i forhold til gældende lovgivning på området og er samtidig ansvarlig for udvikling og kvalitetssikring af uddannelsernes faglige indhold.

Du kan stille op og blive valgt som studienævnsmedlem og på den måde få direkte indflydelse på  forhold, som berører de samfunds- og sundhedsvidenskabelige masteruddannelser. Dette kan du høre mere om ved studiestart. 

Læs mere om studienævnet.

Alle fag afsluttes med en prøve, som giver ECTS-point. Prøverne er enten med eller uden censur.

Der er stor variation i prøveformerne for at sikre, at der sker en individuel  og varieret bedømmelse af den studerende. Eksamensformen fremgår af hver enkelt fagbeskrivelse.

Se eksamenssiden for mere information, herunder information om hvordan man undgår uregelmæssigheder til eksamen.

 

Sidst opdateret: 29.01.2021