Skip to main content

Studieordning

Studieordningen er udfærdiget af It-vest som er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og indeholder de regler, som er gældende. Til hvert studium er knyttet en bekendtgørelse, som ligger til grund for studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved studienævnet.

Hvis studieordningerne i løbet af studietiden ændres, vil der i de nye studieordninger blive fastsat overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

 

Studieordninger for linjen Organisation:

Fagbilag 2019Studieordning for linjen Organisation - 2017

Fagbilag - 2018 | Studieordning for linjen Organisation - 2017

Fagbilag - 2017  Studieordning for linjen Organisation - 2017

Fagbilag - 2016Studieordning for linjen Organisation - 2016

 

 

Studieordninger for linjen Interaktionsdesign og multimedier:

Fagbilag - 2018

Studieordning for Interaktionsdesign og multimedier - 2013

Fagbilag 2013