Skip to main content

Sidste chance for at tage fag på Linjen i interaktionsdesign og multimedier

2022 lukker Linjen i interaktionsdesign og multimedier lukker It-vest og universiteterne garanterer, at alle fagpakker, der pt. er i udbud på denne linje, gennemføres – eventuelt i en reduceret form, hvis der er få tilmeldte. Det betyder, at du stadig kan nå at tage en hel master i it på linjen i interaktionsdesign og multimedier. Som følge af nedlukningen af linjen bliver 1. december 2022 sidste gang, du kan ansøge om at skrive masteprojekt på interaktionsdesign og multimedier.
­

Fagpakken Interaktionsdesign i fysiske produkter  beskæftiger sig med betjening af produkter, udvikling af brugeroplevelse og med, hvordan man kan arbejde forskningspræget med at designe interaktion.

Brugeroplevelse lader sig ikke sætte på formel, derfor er det helt centralt at kunne eksperimentere og afprøve ideer. Fagpakken udvikler dine evner til at skabe fungerende prototyper og til at involvere brugere i afprøvning af den oplevede kvalitet.

Research-through-design  

 • Forskning gennem designeksperimenter
 • Casebeskrivelser
 • Videnskabelig argumentation

Da vi befinder os i to nye felter i rivende udvikling - Tangible Interaction og Experience Design - findes der ikke velgennemprøvede opskrifter og guidelines for, hvordan man designer interaktion. I stedet må man udvikle en forskningspræget tilgang til designarbejde; en metodik som gør at man konstant udvikler ikke blot produktet, men også sin viden om interaktion gennem små målrettede design- og brugereksperimenter. Fagpakkens projektopgaver er tilrettelagt så de udvikler denne sammenhæng mellem design og udforskning.

Undervisningen på fagpakken er organiseret i tre seminarer. Imellem seminarerne laver du opgaver i egen organisation. Fagpakken afsluttes med en mundtlig eksamen.


Udbytte

Deltagerne opnår både faglige, praksisorienterede og akademiske kompetencer til at arbejde professionelt med design af fysiske produkter, hvor der lægges vægt på brugerens oplevelse af interaktion.

Faglige kompetencer:

 • at forholde sig refleksivt til forskning inden for "user experience"-feltet
 • at forstå grundlæggende begreber og teorier inden for "user experience" og interaktionsdesign

Praksisorienterede kompetencer:

 • at studere brugeres forhold til og oplevelse af interaktion med fysiske produkter
 • at bygge fysiske, fungerende prototyper, der formidler oplevelsen af interaktion
 • at evaluere brugeres oplevelse af interaktive produkter.

Akademiske kompetencer:

 • at beherske forskningsmetoden "Research-through-design", der handler om at skabe ny viden gennem fysiske eksperimenter med designudformning
 • at argumentere videnskabeligt for oplevelsesrettet interaktionsdesign.
Datoer | Forår 2022
 • 02.22. -04.02 | Tangible Interaction
 • 09.03. -11.03 | Skilled Interaction
 • 20.04. - 22.04 | Computational Things
 • 31. 05 | Aflevering af opgave
 • 16. 06 | Mundtlig eksamen 

 

Sted

SDU Kolding
Universitetsparken 1
6000 Kolding

Studieordningen er udfærdiget af It-vest som er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og indeholder de regler, som er gældende. Til hvert studium er knyttet en bekendtgørelse, som ligger til grund for studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved studienævnet. Hvis studieordningerne i løbet af studietiden ændres, vil der i de nye studieordninger blive fastsat overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

    
Studieordninger for linjen Interaktionsdesign og multimedier

 

Fagbilag for linjen Interaktionsdesign og multimedier

I forbindelse med dit studie på linjen Interaktionsdesign og multimedier på SDU kan du læse om dine rettigheder i Studienævnet.

SDU DESIGN Syddansk Universitet

 • Universitetsparken 1
 • Kolding - Dk-6000
 • Telefon: +45 6550 7995

Sidst opdateret: 07.10.2021