Skip to main content

Hør bl.a. Morten Lind Støhs fra firmaet Tresu Group udtale sig om, hvordan de bruger Digitale teknologier og Supply Chain Innovation i praksis.

 

Det kræver velfungerende forsyningskæder at levere tilfredsstillende produkter og serviceydelser til kunder og borgere i en tid med stor global konkurrence. Med afsæt i Supply Chain-området giver denne fagpakke konkrete redskaber til, hvordan du kan forbedre din forretning gennem
innovation i forsyningskæderne med speciel fokus på nye digitale teknologier.

 

Udbytte

Fagpakken Digitale teknologier og Supply Chain Innovation giver dig en god teoretisk og praksisorienteret indsigt i begrebet Supply Chain Innovation og dets relation til teknologi, forretningsprocesser og virksomhedsnetværk. 

På fagpakken lærer du at analysere, vurdere, planlægge og gennemføre teknologidrevne innovationer i private og offentlige forsyningskæder – til stor gavn for din forretnings konkurrenceevne. Undervejs vil undervisningen bl.a. kredse om de specielle udfordringer, der kan opstå ved implementering af teknologidrevne supply chain innovationer, hvordan man kan skabe standarder for forretningsprocesser, så man sikrer en høj grad af teknologiudnyttelse, og hvordan man får usynlige problematikker og udfordringer omkring en forsyningskæde frem i lyset og dermed mulighed for at få indløst potentialer for procesforbedringer.

 

Fagpakkens opbygning

Fagpakken er bygget op af to enkeltfag, hvor det 1. fag giver 10 ETCS. Det 2. fag i fagpakken giver 5 ECTS og afvikles som en praktisk og individuel projektopgave indenfor fagpakkens teoriområder. Du skal arbejde med et konkret projekt, der skal munde ud i en projektrapport. 

Rapporten forfattes på dansk, men kan også skrives på engelsk, hvis du ønsker det.

 
Datoer | Forår  2022
  • 04.02.2022 | 9.15-17.00 
  • 05.02.2022 | 8.30 - 12.00
  • 25.02.2022 | 9.15-17.00
  • 26.02.2022 | 8.30-12.00
  • 11.03.2022 | 9.15-17.00
  • 12.03.2022 | 8.30-12.00
  • 15.04.2022 | 9.15-17.00
  • 16.04.2022 | 8.30-12.00

 

Datoer | Efterår 2023
  • Afventer

 

Sted

SDU Kolding
Universitetsparken 1
6000 Kolding

Studieordningen er udfærdiget af It-vest som er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og indeholder de regler, som er gældende. Til hvert studium er knyttet en bekendtgørelse, som ligger til grund for studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved studienævnet. Hvis studieordningerne i løbet af studietiden ændres, vil der i de nye studieordninger blive fastsat overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

 
Studieordninger for linjen Organisation

 

Fagbilag for linjen Organisation

I forbindelse med dit studie på linjen i organisation på SDU kan du læse om dine rettigheder i Studienævn for efter- og videreuddannelse

Ansvarlig for siden: Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Sidst opdateret: 05.07.2021