Fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser til fagpakkerne under Organisationslinjen:

Fag nr.

Fagtitel

Fagpakke:

Udbud:

9910101

Proces- og systemanalyse i små og mellemstore virksomheder

IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Efterår

9910301

Ledelse af systemimplementering i små og mellemstore virksomheder

IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Efterår

9910201

Systemimplementering i små og mellemstore virksomheder

IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Efterår

 

Digitale teknologier og Supply Chain Innovation

Teknologidrevet Supply Chain Innovation

Forår

 

Digitale teknologier og Supply Chain Innovation i praksis

Teknologidrevet Supply Chain Innovation

Forår

9754001

Masterprojekt*

IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

 

Teknologidrevet Supply Chain Innovation

Forår/
Efterår

*Tilmelding til masterprojekt sker ved henvendelse til Anja Maurer, mau@sdu.dk