Skip to main content

Uddannelsens opbygning

For at opnå titlen Master i it, softwarekonstruktion, Master i it, organisation eller Master i it, interaktionsdesign & multimedier skal du:

  • Fuldføre tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra samme specialisering
  • Skrive masterprojekt inden for den specialisering, du har valgt,
  • Gennemføre de tre fagpakker og masterprojektet inden for højst seks år.

På SDU kan du vælge mellem følgende fagpakker 

Studieordning

Studieordningen er udfærdiget af It-vest som er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og indeholder de regler, som er gældende. Til hvert studium er knyttet en bekendtgørelse, som ligger til grund for studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved studienævnet. Hvis studieordningerne i løbet af studietiden ændres, vil der i de nye studieordninger blive fastsat overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

 

Studieordninger for linjen Organisation:

 

Studieordninger for linjen Interaktionsdesign og multimedier: