Uddannelsens opbygning

For at opnå titlen Master i it, softwarekonstruktion, Master i it, organisation eller Master i it, interaktionsdesign & multimedier skal du:

  • fuldføre tre fagpakker, hvoraf mindst to skal være fra samme specialisering,
  • skrive masterprojekt inden for den specialisering, du har valgt,
  • Gennemføre de tre fagpakker og masterprojektet inden for højst seks år.

Fagpakke inden for specialisering
15 ECTS

Fagpakke inden for specialisering
15 ECTS

Valgfri fagpakke

15 ECTS

Master-projekt

15 ECTS

 

Aktuelle fagudbud

Læs mere om uddannelsens opbygning og aktuelle fagudbud

Klik her