Skip to main content

Fagpakke: Business Continuity Management

På fagpakken Business Continuity Management får du redskaber til at styrke jeres forretningsprocesser, så de bliver mindre sårbare over for forskellige former for forstyrrelser. Når krisen er indtruffet, er det nemlig for sent at planlægge, hvilke initiativer, der skal igangsættes.

Fagpakken har både et internt- og et eksternt organisatorisk fokus, og du vil bl.a. komme til at arbejde med relevante standarder som NIS2, risikostyring og -evaluering of supply chain resilience, udvikling af business continuity-strategier og krisekommunikation.

Efterår 2023

Business Continuity Management - Det eksterne perspektiv

01. september | 09.00-16.30
02. september | 08.30-12.30
22. september | 09.00- 16.30
23. september | 08.30-12.30

Eksamen
29. september | Mundtlig eksamen

 

Business Continuity Management - Det interne perspektiv

27. oktober | 09.00- 16.30
28. oktober | 08.30-12.30
10. november | 09.00- 16.30
11. november | 08.30-12.30

Eksamen

24. november | Aflevering

 

Online Metode undervisning

01. november | 09.00-12.00

 

Business Continuity Management i praksis

Eksamen

10. januar 2024 | Aflevering
26. januar 2024 | Mundtlig eksamen

 

Sted

SDU Kolding
Universitetsparken 1
6000 Kolding

Studieordningen er udfærdiget af It-vest som er et samarbejde mellem Syddansk Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet og indeholder de regler, som er gældende. Til hvert studium er knyttet en bekendtgørelse, som ligger til grund for studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved studienævnet. Hvis studieordningerne i løbet af studietiden ændres, vil der i de nye studieordninger blive fastsat overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

    
Studieordninger for linjen Interaktionsdesign og multimedier

 

Fagbilag for linjen Interaktionsdesign og multimedier

I forbindelse med dit studie på linjen Interaktionsdesign og multimedier  på SDU kan du læse om dine rettigheder i Studienævnet.