Adgangskrav

Relevant diplom-, bachelor- eller kandidatuddannelse samt mindst to års erhvervserfaring med udvikling og implementering af it eller undervisning inden for disse emner.

Der kan forekomme særlige adgangskrav afhængig af området.

Krav om dansk
Til fagpakker/moduler, hvor undervisningen foregår helt eller delvist på dansk skal ansøgere med udenlandsk eksamen endvidere have bestået Studieprøven i dansk som andetsprog (tidligere Dansk Prøve 2). Det er et krav, at alle Studieprøvens 4 delelementer er bestået med karakteren 6 eller derover på 13-skalaen eller 02 på 7-trinsskalaen.