Interaktive fysiske produkter

Fagpakken udvikler dine evner til at skabe fungerende prototyper og til at involvere brugere i afprøvning af den oplevede kvalitet.

­

Fagpakken Interaktive fysiske produkter beskæftiger sig med betjening af produkter, udvikling af brugeroplevelse og med, hvordan man kan arbejde forskningspræget med at designe interaktion.

Brugeroplevelse lader sig ikke sætte på formel, derfor er det helt centralt at kunne eksperimentere og afprøve ideer. Fagpakken udvikler dine evner til at skabe fungerende prototyper og til at involvere brugere i afprøvning af den oplevede kvalitet.

Research-through-design  

  • Forskning gennem designeksperimenter
  • Casebeskrivelser
  • Videnskabelig argumentation

Da vi befinder os i to nye felter i rivende udvikling - Tangible Interaction og Experience Design - findes der ikke velgennemprøvede opskrifter og guidelines for, hvordan man designer interaktion. I stedet må man udvikle en forskningspræget tilgang til designarbejde; en metodik som gør at man konstant udvikler ikke blot produktet, men også sin viden om interaktion gennem små målrettede design- og brugereksperimenter. Fagpakkens projektopgaver er tilrettelagt så de udvikler denne sammenhæng mellem design og udforskning.

Undervisningen på fagpakken er organiseret i tre seminarer. Imellem seminarerne laver du opgaver i egen organisation. Fagpakken afsluttes med en mundtlig eksamen.


Udbytte

Deltagerne opnår både faglige, praksisorienterede og akademiske kompetencer til at arbejde professionelt med design af fysiske produkter, hvor der lægges vægt på brugerens oplevelse af interaktion.

Faglige kompetencer:

  • at forholde sig refleksivt til forskning inden for "user experience"-feltet
  • at forstå grundlæggende begreber og teorier inden for "user experience" og interaktionsdesign

Praksisorienterede kompetencer:

  • at studere brugeres forhold til og oplevelse af interaktion med fysiske produkter
  • at bygge fysiske, fungerende prototyper, der formidler oplevelsen af interaktion
  • at evaluere brugeres oplevelse af interaktive produkter.

Akademiske kompetencer:

  • at beherske forskningsmetoden "Research-through-design", der handler om at skabe ny viden gennem fysiske eksperimenter med designudformning
  • at argumentere videnskabeligt for oplevelsesrettet interaktionsdesign.

 

Ansøgning og adgangskrav

Bacheloruddannelse i datalogi, informationsvidenskab eller multimedier eller tilsvarende. Har du ikke en af de adgangsgivende uddannelser, kan du søge optagelse efter individuel vurdering.


Ønskelige forudsætninger

Deltagerne bør have gode engelskkundskaber, da dele af undervisningen foregår på engelsk. 

Fagpakken er udviklet under og tilbydes i et samarbejde underIt-vest