IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

IT og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

­

Mange små og mellemstore virksomheder har et stort, uudnyttet potentiale for at anvende it-systemer til at optimere deres forretningsprocesser og på den måde enten effektivisere eller øge aktiviteten.

Med udgangspunkt i en grundig analyse af processer, behov og systemkrav og efterfølgende vel tilrettelagt og gennemført implementering kan en relativt lille it-investering give store gevinster og være med til at skabe forretningsudvikling og innovation i virksomheden.  

Læs mere om studiet

 

Hvem henvender fagpakken sig til?

Personer, der arbejder med it og forretningsudvikling eller ændringsprocesser i eller for små og mellemstore virksomheder.

 

Ansøgning og adgangskrav

Du finder flere informationer om adgangskrav her, imens du kan finde ansøgningsskemaet her.

For yderligere informationer om ansøgningsfrister og faglige spørgsmål kan du kontakte os.

 

Udbytte af fagpakken

På denne fagpakke lærer du, hvad der skal til, for at små og mellemstore virksomheder – eller afdelinger i større virksomheder – kan skabe forretningsudvikling og innovation gennem it-investeringer.

Du får teorier og redskaber til at gennemføre et helt forløb fra analyse af forretningsprocesser over behovsafdækning og definition af krav til nye eller forbedrede it-systemer til planlægning og ledelse af implementeringen. 

Du kommer til at se virksomheden i et helhedsperspektiv og får indblik i mulighederne for at arbejde med forretningsudvikling sammen med eksterne leverandører og vidensinstitutioner.

”Som ERP-leverandør kan vi ikke gå ud og bruge en standardiseret implementeringsstrategi, som vi blindt ruller ud over alle virksomheder – tværtimod. Min første opgave som it-konsulent er derimod at sætte mig ind i den enkelte virksomheds forretningsprocesser og -struktur, markedsmæssige situation, kultur, samt hvor it-parat den er. Og netop sådanne temaer behandler fagpakken. ”

MERETE JOHANNE SØRENSEN
It-konsulent hos Optimate Aps

Fagpakken under MASTER I IT hører under linjen Organisation, og er forankret på Syddansk Universitet i Kolding, Institut for Entreprenørskab og Relationsledelse.

Fagpakken er udviklet under og tilbydes i et samarbejde under It-vest.


 

Digitale teknologier og Supply Chain Innovation

Fagpakke til dig, som arbejder med forretningsudvikling/ ændringsprocesser i din virksomhed.

Læs mere her

Skab forretningsudvikling med it

Fagpakken: It og forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder

Læs om fagpakken