Masteruddannelsen er etableret i samarbejde mellem alle vores aktiviteter inden for International virksomhedskommunikation. Derfor foregår undervisningen i hhv. Odense, Kolding og Slagelse.

Hvert modul består af seks undervisningsgange, hvoraf fire er online undervisning. Det betyder, at du kun skal møde op på det givne campus to lørdage per modul.

Uddannelsen er normeret til at vare 4 semestre og består af: 

  • 6 obligatoriske moduler a 5 ECTS i alt 30 ECTS 

  • 3 valgmoduler a 5 ECTS, i alt 15 ECTS 

  • 1 masterprojekt a 15 ECTS

Du vil altid kunne gennemføre en hel masteruddannelse inden for en periode af 2 år, men du kan selv vælge at strække den over længere tid, hvis din arbejdsmæssige og private situation gør, at du ikke kan tage op til 3 moduler pr. semester.

 

Starter du på  masteruddannelsen september 2020, kan du gennemføre uddannelsen efter følgende plan i perioden 2020 – 2022:

Efterår 2020

Forår 2021

Efterår 2021

Forår 2022

 

Corporate

communication

 

Forandringskommunikation og ledelse

Organisationskultur

 

Masterprojekt

Global kommunikation og ledelse

 

Metode

Multimodal ledelses- og organisationskommunikation

 

Valgmodul:

 

HRM

i teori og praksis

 

eller

 

Tillid, omdømme og krisekommunikation

 

 

Valgmodul:

 

Kommunikations-rådgivning

 

eller

 

Innovations- og

Organisations-udvikling

Valgmodul:

 

Narratives/Counter-narratives and organization

 

eller

 

Brand management og

Public relations

 

Oversigt over planlagt udbud af moduler på masteruddannelsen

Alle moduler på masteruddannelsen – med undtagelse af masterprojektet – kan tages som enkeltmoduler. Nedenfor kan du se, hvilke moduler der planlægges udbudt i hvilke semestre, og i hvilken by de enkelte moduler udbydes. KoldingOdenseSlagelse


 Efterår


2019Valgmodul:


Narratives/Counter-narratives and organization - AFLYSTForandringskommunikation og ledelse


Valgmodul:


Innovations- og organisationsudvikling


 MetodeForår


2020Multimodal Ledelses- og organisationskommunikation


Valgmodul:


Kommunikationsrådgivning


 OrganisationskulturValgmodul:


Branding og public relationsEfterår


2020Corporate CommunicationValgmodul:


HRM i teori og praksisGlobal kommunikation og ledelse


Valgmodul:


Tillid, omdømme og Krisekommunikation


 Forår


2021Valgmodul*Forandringskommunikation og ledelse


 


Valgmodul*Metode


 


 


 


 Efterår


2021Multimodal Ledelses- og organisationskommunikation


Valgmodul*
OrganisationskulturValgmodul*Forår


2022Corporate Communication


Valgmodul*


 Valgmodul*Global kommunikation og ledelse*Titlen på valgmodulet er endnu ikke fastsat.

Tilbage

Hvornår er der undervisning?

Læs her om undervisningsdage og hvad studiet kræver af dig i din hverdag

Fagbeskrivelser

Læs om indholdet og hvad du lærer i de forskellige fag.

Studieordning

Se uddannelsens studieordning

læs her