Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Master i projekt- og innovationsledelse er tilrettelagt som et toårigt deltidsstudie, men er modulopbygget og indeholder derfor en betydelig grad af fleksibilitet, hvilket betyder, at studiet kan forlænges i op til seks år.

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 
Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet

 

Uddannelsen består af:
 • Syv obligatoriske fag
 • To valgfrie fag
 • Afsluttende masterprojekt.

Alle fag er på 5 ECTS og masterprojektet 15 ECTS. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 

 

 Fag og aktiviteter

1. semester
(Efterår)      

 

Tre obligatoriske fag:

 • Projektledelse i innovative organisationer
 • Ledelse af den projektorienterede organisation
 • Organisationsanalyse og -design

 2. semester
(Forår) 

 

Tre obligatoriske fag:

 • Innovationsstrategi og forretningsmodeludvikling
 • Camp: Program- og porteføljeledelse
 • Innovationsprojekt 

3. semester
(Efterår)

 

Èt obligatorisk fag + to valgfag:

 • Data, disruption og beslutninger 

Valgfag i efteråret

 • Business Performance Management
 • Forretningsudvikling med design og co-creation
 • Human Ressource Management

Valgfag i foråret 

 • Strategisk kommunikation 
 • Forandringsledelse

 4. semester        

 • Masterprojekt

 

Forbehold 

Eventuelle ændringer i anbefalinger og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og sundhedsmyndighederne som følge af COVID-19, kan medføre behov for mindre ændringer i form og tidspunkter for undervisning og eksamen ift. angivelserne i fagbeskrivelserne. Ændringer vil blive oplyst på fagenes sider i BB/ITL

Få overblik over de enkelte undervisningsdage.
Den detaljeret plan for det enkelte fag finder du på ItsLearning 

1. semester | Efterår 2021 
 Introduktion for nye studerende | 1. september kl. 11.30-19.00
 1. semester | Efterår 2021
Organisationsanalyse og -design  Projektledelse i Innovative organisationer  Ledelse af den projektorienterede organisation 
03.09
02.10
05.11
27.11

kl. 9.15-17.30
02.09
01.10
04.11
26. 11

kl. 9.15-17.30
04.09
30. 09
06.11
25.11

kl. 9.15-17.30
Eksamen
10. januar 2022
Eksamen
15. december 2021
Eksamen
4. januar 2022
 3. semester | Efterår 2021
Business Performance Management  Human Resource Management  Forretningsudvikling
med design og co-creation
Data, disruption og beslutninger  
16.09  
09.10
12.11
02.12

kl. 9.15-17.30
17.09
07.10
13.11
03.12

kl. 9.15-17.30
18.09
08.10
11.11
04.12

kl. 9.15-17.30
24.09
14.10
28.10
19.11

kl. 9.15-17.30
Eksamen
10. januar 2022
Eksamen
14. januar 2022
Eksamen
21. januar 2022
Eksamen
5. januar 2022
 2. semester | Forår 2021
Innovationsstrategi og 
forretningsmodeludvikling
Certifikatprojekt  Camp:
Program og porteføljeledelse 
05.02
12.03
09.04
29.04


kl.  9.15-17.30
08.01
12. 01
13. 01
14.01
19.01

kl.  9.15-17.30
01.03
02.03
03.03
04.03
05.05

Internat på Sinatur Hotel
Eksamen
04.06
Eksamen
11.05
 
 3. semester | Forår 2021
Strategisk kommunikation Innovationsstrategi og
forretningsmodeludvikling
Forandringsledelse
04.02
19.03
15.04
07.05

kl. 9.15-17.30
05.02
12.03
09.04
29.04

kl.  9.15-17.30
06.02
20.03
17.04
08.05

kl. 9.15-17.30x
Eksamen
18.06
Eksamen
04.06
Eksamen
11.06

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

 

Sidst opdateret: 15.12.2020