Uddannelsens opbygning

Master i projekt- og innovationsledelse er tilrettelagt som et toårigt deltidsstudie, men er modulopbygget og indeholder derfor en betydelig grad af fleksibilitet. Det betyder, at studiet kan forlænges i op til seks år, hvis du ønsker det.

Uddannelsen består af:
  • Syv obligatoriske fag
  • To valgfrie fag
  • Et masterprojekt.
Opbygning

Alle fag er på 5 ECTS og masterprojektet 15 ECTS. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point.

 Tryk på det enkelte fag for at læse fagbeskrivelsen

 

 Fag og aktiviteter

1. semester
(Efterår)      

 

 2. semester
(Forår) 

 

3. semester
(Efterår)

 

Valgfag i efteråret

Valgfag i foråret 

 4. semester        

Samlet liste over fagbeskrivelser

Fagbeskrivelser
Skema

Få overblik over de enkelte undervisningsdage.

Skemaer for MPI forårssemester  

2. semester | forår 2020
3. semester | forår 2020
4. semester | forår 2020

Skemaer for MPI efterårssemester 

1. semester | efterår 2019
3. semester | efterår 2019
4. semester | efterår 2019

Studieordning

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

Eksamen
Masterprojekt

 

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies