Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Master i projekt- og innovationsledelse er tilrettelagt som et toårigt deltidsstudie, men er modulopbygget og indeholder derfor en betydelig grad af fleksibilitet, hvilket betyder, at studiet kan forlænges i op til seks år.

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 
Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet

 

Uddannelsen består af:
 • Syv obligatoriske fag
 • To valgfrie fag
 • Afsluttende masterprojekt.
Opbygning

Alle fag er på 5 ECTS og masterprojektet 15 ECTS. Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. 

 

 Fag og aktiviteter

1. semester
(Efterår)      

 

Tre obligatoriske fag:

 • Projektledelse i innovative organisationer
 • Ledelse af den projektorienterede organisation
 • Organisationsanalyse og -design

 2. semester
(Forår) 

 

Tre obligatoriske fag:

 • Innovationsstrategi og forretningsmodeludvikling
 • Camp: Program- og porteføljeledelse
 • Innovationsprojekt 

3. semester
(Efterår)

 

Èt obligatorisk fag + to valgfag:

 • Data, disruption og beslutninger 

Valgfag i efteråret

 • Business Performance Management
 • Forretningsudvikling med design og co-creation
 • Human Ressource Management

Valgfag i foråret 

 • Strategisk kommunikation 
 • Forandringsledelse

 4. semester        

 • Masterprojekt
Fagbeskrivelser
Bemærk

Vedrørende eksamensafviklingen for igangværende undervisningsperiode (efterårssemester 2020): Mundtlige eksaminer afvikles online og skriftlige eksaminer afvikles fysisk. Enkelte undtagelser kan forekomme, hold derfor øje med din eksamensplan.

 

Forbehold 

Eventuelle ændringer i anbefalinger og retningslinjer fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og sundhedsmyndighederne som følge af COVID-19, kan medføre behov for mindre ændringer i form og tidspunkter for undervisning og eksamen ift. angivelserne i fagbeskrivelserne. Ændringer vil blive oplyst på fagenes sider i BB/ITL

Undervisningsplan

Få overblik over de enkelte undervisningsdage.
Den detaljeret plan for det enkelte fag finder du på ItsLearning 

 2. semester | Forår 2021
Innovationsstrategi og 
forretningsmodeludvikling
Certifikatprojekt  Camp:
Program og porteføljeledelse 
05.02
12.03
09.04
29.04


kl.  9.15-17.30
08.01
12. 01
13. 01
14.01
19.01

kl.  9.15-17.30
01.03
02.03
03.03
04.03
05.05

Internat på Sinatur Hotel
Eksamen
04.06
Eksamen
11.05
 

 3. semester | Forår 2021
Strategisk kommunikation Innovationsstrategi og
forretningsmodeludvikling
Forandringsledelse
04.02
19.03
15.04
07.05

kl. 9.15-17.30
05.02
12.03
09.04
29.04

kl.  9.15-17.30
06.02
20.03
17.04
08.05

kl. 9.15-17.30x
Eksamen
18.06
Eksamen
04.06
Eksamen
11.06


2. semester | forår 2021

3. semester | forår 2021
4. semester | forår 2021

Studieordning

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

Eksamen
Masterprojekt