Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af:
  • Syv obligatoriske fag
  • To valgfrie fag
  • Afsluttende masterprojekt.

De juridiske rammer og regler for faget finde du i fagbeskrivelserne. 

Herunder kan du se de enkelte undervisningsdage.  Den detaljerede plan  for det enkelte fag finder du på ItsLearning.

Undervisningsplanen opdateres januar og september.  

 

1. semester | Efterår 2021 
 Introduktion for nye studerende | 1. september kl. 11.30-19.00
 1. semester | Efterår 2021
Organisationsanalyse og -design  Projektledelse i Innovative organisationer  Ledelse af den projektorienterede organisation 
03.09
02.10
05.11
27.11

kl. 9.15-17.30
02.09
01.10
04.11
26. 11

kl. 9.15-17.30
04.09
30. 09
06.11
25.11

kl. 9.15-17.30
Eksamen
10. januar 2022
Eksamen
15. december 2021
Eksamen
4. januar 2022
 3. semester | Efterår 2021
Business Performance Management  Human Resource Management  Forretningsudvikling
med design og co-creation
Data, disruption og beslutninger  
16.09  
09.10
12.11
02.12

kl. 9.15-17.30
17.09
07.10
13.11
03.12

kl. 9.15-17.30
18.09
08.10
11.11
04.12

kl. 9.15-17.30
24.09
14.10
28.10
19.11

kl. 9.15-17.30
Eksamen
10. januar 2022
Eksamen
14. januar 2022
Eksamen
21. januar 2022
Eksamen
5. januar 2022
 2. semester | Forår 2022
Innovationsstrategi og 
forretningsmodeludvikling
Metodeprojekt Camp:
Program og porteføljeledelse 
04.02
17.03
08.04
07.05


kl. 9.15-17.30
07.01 | Indlevering af emne
12.01
13.01
14.01
18.01 | Vejleder tildeles

kl. 9.15-17.30 
28.02 | Internat
01.03 | Internat
02.03 | Internat
03.03 | Internat
04.03 | Internat
Eksamen
03.06 | Aflevering
Eksamen
18.05 | Aflevering
14+15+16.06 | Mundtligt
Eksamen
06.04 | Aflevering
 3. semester | Forår 2022
Strategisk kommunikation Forandringsledelse
03.02 (forbehold for ændringer)
19.03
07.04
05.05

kl. 9.15-17.30
05.02
18.03
09.04
06.05

kl. 9.15-17.30
Eksamen
17.06 | Aflevering
Eksamen
10.06 | Aflevering

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for masteruddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger. Er du i tvivl om, hvilken studieordning, du er indskrevet under, så er du meget velkommen til at kontakte studiesekretariatet 

 

Sidst opdateret: 02.09.2021