Uddannelsens opbygning
Uddannelsens opbygning

Undervisningsplan | Fagbeskrivelser | Eksamen | Masterprojekt | Studieordning

ansoegning
Sådan søger du ind på studiet

Adgangskrav | Ansøgningsfrister | Ansøgningsportal | Er der ledige pladser?

studienaevn
Studienævn

Dispensation | Merit | Evaluering af uddannelsen | Studiemiljøundersøgelse | Mødedatoer | Medlemmer

Praktiske oplysninger

Pris | Betaling | Studiestart | Undervisningssted | Studiets omfang

miljoe
Mere om studiet

Deltagerprofil | Dit udbytte | Studerende fortæller | Aftagerpanel

Kontakt os

Vi er klar til at hjælpe dig med alle dine spørgsmål, og glæder os til at høre fra dig. Du er også velkommen til at komme og besøge os