Skip to main content
masteruddannelse

Hvorfor tage Master in Intelligence and Cyber Studies?

Bliv rustet til et foranderligt trusselsbillede hvor cyber- og intelligence-spørgsmål i stigende grad præger vores daglige arbejds- og beslutningsprocesser. MICS klæder dig på, uanset om du arbejder i Forsvaret, forvaltningen eller forsikringsbranchen.

Af Mastersekretariatet, , 24-04-2021

Et køligt overblik er det stærkeste værn, når stormagterne krydser klinger i cyberspace, it-kriminelle angriber sårbarheder og fremmede magter slår huller i informationssikkerheden. Dét overblik giver en Master in Intelligence and Cyber Studies (MICS). Stående på et stærkt vidensbaseret og samfundsfagligt fundament, vil du være på forkant med cyberudfordringer og håndtering af store mængder information i en verden, hvor trusselbilledet er i konstant forandring. Du lærer eksempelvis at lave strategiske analyser af din organisations omgivelser, konstruere fremtidsscenarier samt at blive skarp på både nuværende og kommende cybertrusler og intelligence-udfordringer. 

Kort sagt ruster uddannelsen dig til at analysere og reagere på de mange cyber- og intelligence-spørgsmål, der præger vores daglige drifts- og beslutningsprocesser. Det unikke samarbejde mellem Syddansk Universitet og Forsvarsakademiet sikrer, at både specialisten og generalisten får de nyeste værktøjer med sig ind i arbejdslivet.

Master in intelligence and cyber studies giver dig:

  • Den mest relevante og aktuelle viden inden for cyber- og intelligence området
  • Praktiske redskaber og træning i at anvende teoretisk viden og nye fremtidsanalyser i relation til egne fokusområder
  • Fleksibilitet og specialisering i uddannelsesforløbet – en uddannelse der kan tilpasses dine behov og hvor du kan fokusere på enten cyber eller intelligence området
  • Netværk med andre der beskæftiger sig med intelligence og cyber på tværs af forskellige sektorer og myndigheder 
Få styr på aktuelle problemstillinger og udviklingstendenser

Den eksplosive stigning i cybertrusler som stater, virksomheder og enkeltpersoner skal forholde sig til, stiller store krav til en bred forståelsesramme hos såvel lederen og teknikeren samt analytikeren.

Cyberområdet er for længst vokset ud over it-afdelingen og det kræver nye kompetencer at kunne bygge bro mellem bits og beslutninger i organisationen.

Det indebærer trusselsanalyser, risikovurderinger og øget samarbejde mellem private og offentlige aktører, der tilsammen forudsætter et højt vidensniveau samt evner til at håndtere og vurdere datakilders troværdighed og ophav samt anvendelse af disse.

Medarbejdere i en lang række myndigheder og private virksomheder skal derfor kunne navigere let og hurtigt i et komplekst informationsmiljø – både på internationalt og nationalt plan - og har behov for et solidt fundament af analytiske og praktisk anvendelige metoder.

Disse tilegner du dig på Master i Intelligence og Cyber Studier, hvor du bliver klædt på til at kunne beskytte dig selv og din organisation samt at samarbejde om resiliensopbygning med kritiske samfundsaktører. I værktøjsbæltet får du udover specifikke cyber- og intelligencekompetencer også juridiske, etiske, ledelses- og kommunikationsmæssige redskaber til rådighed.

Undervisningen varetages af anerkendte forskere og praktikere fra Syddansk Universitet og Forsvarsakademiet. Vi tager udgangspunkt i din hverdag og er fokuseret på at omsætte den teoretiske og metodiske viden til dine konkrete behov i samspil med din erfaring.

Et omdrejningspunkt for MICS er, at forskning og praksis går hånd i hånd og gensidigt styrker hinanden.

Vi går en verden i møde, hvor der er et stigende behov for praktiske redskaber og træning i at anvende teoretisk viden om cyber og intelligence domænerne og for nye fremtidsfokuserede metoder i forbindelse med strategisk planlægning.

Trine Flockhart, Professor i international politik

Fleksibilitet, der matcher dine behov

Masteruddannelsen er fleksibel både i fokus og tempo. Det betyder, at du selv sammensætter indholdet af din uddannelse ud fra om det er intelligence- eller cyberproblematikken, der matcher netop dine og din organisations behov.

Du bestemmer også selv tempoet i uddannelsesforløbet. Du kan således skrue op og ned for hastigheden afhængigt af, hvad der passer til dit arbejdsliv og dine øvrige omstændigheder.

Såfremt du har begrænset tid eller behov, kan du vælge enkeltfag, og hvis du ønsker at afslutte med ca. halvdelen af de normerede kurser, er det muligt at skrive en certifikat-opgave. 

På uddannelsen lærer du at se ind i fremtiden, tage den på forskud og forme den til egen fordel ved at forstå nye trusler, nye teknologier og nye tendenser. Du lærer at bruge det store billede til at lukke de små huller

Trine Flockhart, Professor i international politik

Redaktionen afsluttet: 24.04.2021