Mere om studiet

Masteruddannelsen i Børne- og ungdomskultur - medier og æstetiske læreprocesser har fokus på børne- og ungdomskulturens klassiske og moderne medier, på børns og unges mediebrug, legekultur og æstetiske læreprocesser. Uddannelsen giver en tværfaglig kompetence på universitetsniveau og henvender sig bredt til undervisere i kulturfag samt til konsulenter og producenter af kulturprodukter til børn og unge. Uddannelsen bygger på forskningsbaseret vidensudvikling og refleksion over børns og unges kultur, æstetiske læreprocesser og brug af multimedier i forbindelse med pædagogisk praksis og fremstilling af kulturelle produkter.

Der er optag med studiestart til septemberUddannelsesprofil

Uddannelsens særlige profil er, at den har et børne- og ungdomskulturelt grundlag, der kombineres med teoretisk og praktisk orienterede perspektiver på medie- og æstetikfag. Uddannelsen søger at bygge bro såvel mellem kulturfag og pædagogik som mellem teoretisk viden og praksisfærdighed. Gennem studiet vil deltagerne kunne opbygge tværgående og tværfaglig kompetence og erhverve solid baggrund for at varetage opgaver inden for kultur- og medieområdet som undervisere, kulturkonsulenter eller som ansatte i virksomheder, der producerer kulturprodukter eller undervisningsmidler til børn og unge.

Gennem vægtningen af børne- og ungdomskulturens udtryksformer og æstetiske læreprocesser adskiller uddannelsen sig fra andre masteruddannelser både inden for medie- og It-området og inden for det kultur- og æstetikfaglige område.

Du kan vælge mellem to grene på uddannelsen:


  • BØRNE- OG UNGDOMSKULTUR OG ÆSTETISKE LÆREPROCESSER, der er orienteret mod de mere traditionelle udtryksformer, legekultur, kunstarter og medier som grundlag for forståelse og udvikling af kulturelle og æstetiske værktøjer, projekter og praksisformer

  • BØRN, UNGE, MEDIER OG IT, der på grundlag af børn og unges udtryksformer, legekultur og brug af disse medier er orienteret mod forståelse og udvikling af digitale medier som værktøj for læring, projekter og produktion

Der kan desuden vælges en toning inden for formidling og formidlingsroller. 

Se hvad studerende fortæller om, hvorfor de læser Master i børne- og ungdomskultur.